Alain Petit volgde voor een derde termijn van drie jaar zichzelf op als voorzitter. “Het hoeft geen betoog dat de grootste taak van het nieuwe bestuur de lokale verkiezingen van 2018 worden. Weinigen hadden verwacht dat we in 2012 de grootste partij zouden zijn met 26,8% van de stemmen. Ik ben ervan overtuigd dat we dat succes kunnen doorzetten”, aldus Petit, “dankzij onze burgemeester, schepenen, raadsleden, trouwe militanten en een sterk lokaal bestuur!”

Barbara Roose staat als ondervoorzitter in voor de relaties met de leden en de andere socialistische organisaties, zoals de vakbonden en mutualiteit. De jonge Robin Vandekeere, eveneens ondervoorzitter, is verantwoordelijk voor de contacten met de jongeren in het algemeen en de jongsocialisten in het bijzonder. Hij wil ook de Rode Valken actief ondersteunen.

Peter Groenvynck blijft verantwoordelijk voor het Brugs Forum, de open gespreksavonden over nationale thema’s. Zo houdt het Forum van maart een thema-avond over het vrijhandelsakkoord TTIP en komt in juni sp.a fractieleider Meryame Kitir op bezoek. Meer details in de kalender.

De secretaris is Michiel van ’t Hof. Penningmeester Dominique Berrier wordt bijgestaan door Christie Herckenrath die onder meer het ledenbeheer op zich neemt. Marc D’hondt is de nieuwe ombudsman van sp.a Brugge.

Het dagelijks bestuur wordt versterkt met een communicatieteam dat bestaat uit Ben Van Damme (coördinatie), Bieke Volcke en Maxim Vandekerckhove. Daarnaast is een logistiek team werkzaam met Michèle Delye, Wesley Van Dycke en Peter Ruys. Gemeenteraadsleden Mathijs Goderis (als fractieleider), Steven Wittevrongel (als kabinetschef van de burgemeester) en Pablo Annys en Pascal Ennaert (als congresorganisatoren) dragen ook hun steentje bij.