Het streetpark onder de brug ter hoogte van Luxaplast te Marke is vernieuwd. In de loop der jaren evolueerde deze van één zone met gemetste obstakels naar een groter park met twee zones en losse toestellen. Om de veiligheid van de gebruikers te garanderen, wordt er gekozen voor een nieuwe inrichting met duurzame elementen uit beton. Dat gebeurde van begin tot eind in samenspraak met de gebruikers. De stad Kortrijk heeft hiervoor 90.000 euro vrijgemaakt.

Samen met het park in Kooigem is dit het oudste skatepark in Kortrijk, dat al sinds begin 2000 bestaat. Het streetpark wordt sinds het begin van het millennium door verschillende generaties skaters, bikers en steppers gebruikt en maakte daarbij al een hele evolutie mee. Het ging van één zone naar twee zones en breidde zowel in gebruik als infrastructuur uit. Gestart met een aantal ‘ambachtelijke’ installaties, groeide de site al snel uit naar een omgeving met verschillende losstaande elementen en een spine-ramp. Veiligheidsnormen veranderen, slijtage treedt op en de losstaande elementen voldoen niet meer. Zo werd er nu gekozen voor een alternatief met vaste constructies in beton en wordt de site uitgebreid van twee naar drie zones.

Wat is er precies veranderd? Het overgrote deel van de toestellen zijn weggenomen en vervangen door betonnen elementen. De spine-ramp was populair bij de gebruikers en is gerenoveerd met een duurzame houtsoort en geplaatst op de nieuwe derde zone. 

Schepen van Jeugd Bert Herrewyn: “We blijven werk maken van onze infrastructuur voor skaters, bladers, bikers en steppers. Alles samen, Luxaplast inbegrepen, investeerden we 320.600 euro in deze vormen van Urban Sports.“

Jong Kortrijk Spreekt

Het ontwerp van het park kwam tot stand in samenwerking met de gebruikers. In februari 2017 werden alle skaters, bikers en steppers ter plaatse uitgenodigd om hun droombeelden over het toekomstig park te verhalen. Een tiental plannen van jongeren tussen 12 en 25 jaar vormden het resultaat. Hierop baseerde RampAffairz - dezelfde ontwerper en bouwer van de skate-infrastructuur in het Urban Sports Park - zich voor het voorontwerp. De jongeren verfijnden daarna mee de plannen tot het definitieve ontwerp.

Dankzij een vlotte samenwerking met alle partners verliep de uitvoering tot nu toe vlot:

- Agentschap Wegen en Verkeer, de eigenaar van de grond, zorgde voor de afwatering van de viaduct. Hierdoor blijft de ondergrond van wateroverlast bespaard.

- De firma Growebo zorgde voor een nieuwe betonnen vlakte en renoveerde de zones rond de pilaren, zodat deze als zitplaats kunnen dienen.

- Vanuit Nederland kwam de firma Concrete Matters voor het harde werk, tot eind maart.

- De grondwerken en het renoveren van de nieuwe spine-ramp werden gecoördineerd door vzw Jongerenatelier.

- De dienst Beheer Openbaar Domein van de stad Kortrijk zorgt ervoor dat het park proper blijft.

Feestelijke heropening

De werken namen een vijftal weken in beslag. Daarna kreeg het beton nog een droogperiode tot de opening op zaterdag 21 april. 

Meer informatie; Bert Herrewyn, schepen van Jeugd en Leefmilieu: 0496 25 81 54 - bert.herrewyn@kortrijk.be