Zich reppen om op tijd aan de schoolpoort te staan zodat de kinderen niet in de opvang hoeven te blijven, en ’s avonds of tijdens het weekend van hot naar her rijden voor de hobby’s. Voor veel ouders is het dagelijkse realiteit. Om ouders te ontzorgen en om alle kinderen de kans te geven te genieten van leuke en leerrijke activiteiten, investeert stad Leuven bijkomend in de schoolse opvang. Onder de noemer ‘Kinderkuren’ voorziet Leuven in zowat alle basisscholen een kwalitatief aanbod aan naschoolse activiteiten, aan hetzelfde tarief als de normale opvang. Leuven is de eerste centrumstad die hier op deze schaal op inzet.

Vanaf januari 2016 biedt de stad de Leuvense basisscholen, ongeacht het net, een keuze uit een uitgebreid aanbod van 150 activiteiten van meer dan 20 lokale partners, zoals Killerbee Workshops, Mooss, Artforum, toneelschool JONNA, enz. Sport hoort er uiteraard bij, maar evengoed beatboxen, circus, yoga, computerles en Japanse krijgskunst. De stad investeert jaarlijks 600.000 euro in het aanbod. Al 24 scholen hebben ingetekend op het activiteitenaanbod van ‘Kinderkuren’. Daarmee bereikt Leuven dagelijks zo’n 2.500 kinderen van wie er een 300-tal deelnemen aan een activiteit uit het vernieuwde aanbod.

Ouders en scholen ontzorgen
“Door een verrijkende en plezante opvang voor kinderen te voorzien, willen we ook ouders ontzorgen.  Ik vind het belangrijk dat werkende ouders die niet om 16u aan de schoolpoort kunnen staan zonder stress en schuldgevoelens hun kind wat later kunnen afhalen. Zo komt er ook tijd vrij.  Wanneer ouders op andere momenten minder van hot naar her moeten spurten voor de hobby’s van de kinderen komt er tijd vrij voor om samen door te brengen,” vertelt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani.

“Tegelijk nemen we een enorme administratieve last weg van de scholen”, vult schepen van Sociale Zaken Bieke Verlinden aan. “Want de scholen krijgen geen extra middelen om schoolse opvang te organiseren, laat staan om er een kwaliteitsvolle invulling aan te geven. Omdat enig initiatief van de Vlaamse overheid uitblijft, springen we als stad in de bres en nemen we de coördinatie van het aanbod, de administratie,de facturatie en opvangpersoneel voor onze rekening.”

De stad zorgt elk trimester voor een nieuw uitgebreid aanbod van zowel professionele aanbieders als van vrijwilligers. “De scholen zijn vrij in hun keuze van activiteiten en de frequentie waarop ze de activiteiten aanbieden, afhankelijk van de noden van hun ouders en leerlingen”, zegt schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani. “Sommige workshops zijn eenmalig, andere lopen vijf of tien weken lang. We merken ook bij de ouders een grote tevredenheid over die flexibiliteit.”

Alle kinderen kansen geven
“Kinderen kunnen via ‘Kinderkuren’ proeven van activiteiten die ze anders misschien niet leren kennen”, zegt Ridouani. “De opvang kan op die manier een springplank zijn naar het reguliere vrijetijdsaanbod. Deelname aan de activiteiten kost niet meer dan het gewone opvangtarief van 1,80 euro per uur en ook de sociale tarieven en de gezinskorting gelden. Kinderen uit gezinnen die het financieel niet gemakkelijk hebben, kunnen dus volop hun talenten ontdekken zonder een meerkost. Samen met de scholen proberen we om zo veel mogelijk kinderen uit een kansarm gezin bij ‘Kinderkuren’ te betrekken, zodat elk kind de kans krijgt om zijn talenten maximaal te ontplooien.”

Op termijn wil Leuven het aanbod nog meer uitbreiden. “We blijven zoeken naar aanbieders van activiteiten, zowel professioneel als vrijwillig. Ouders, leerkrachten of studenten kunnen ook workshops en cursussen geven”, zegt Verlinden. “Hoe groter het aanbod, hoe meer kinderen we op een kwaliteitsvolle manier kunnen opvangen.”