Op de nieuwjaarsdrink, zondag 21 januari, kondigde voorzitter Gino Dumon enkele vernieuwingen aan binnen het sp.a bestuur. Eline Vandekerckhove uit Ettelgem komt het sp.a team versterken en secretaris Patrick Borret die stopt om persoonlijke redenen wordt vervangen door OCMW - raadslid Tahira Malik.

"Vorig jaar kenden we met sp.a Oudenburg een goed jaar. Via verschillende acties en activiteiten konden we honderden mensen bereiken. We hebben geluisterd en proberen in ons verkiezingsprogramma zoveel als mogelijk rekening te houden met de wensen van de mensen. Ook is ons ledenaantal gestegen met  7 % en met sp.a in het Oudenburgse bestuur hebben we tal van zaken kunnen realiseren. We hopen het goede werk van onze mandatarissen in dit verkiezingsjaar te verzilveren. We hopen op veel stemmen zodat we de volgende jaren terug mee kunnen besturen. De komende maanden worden een langgerekte spurt die we met onze sterkste opstelling inzetten. Ik vraag dan ook aan alle leden, kandidaten en mensen die aan onze kant staan sterk campagne te voeren. SAMEN KOMEN WE ER WEL!" besluit een strijdvaardige voorzitter Gino Dumon