In 2016 startten 2 nieuwe sp.a'ers in de OCMW-raad: Mieke Van Neer en Annemie Van Uytven. Zij vervoegen het team van Christophe Stockman, Chris Bex en Pieter Vandenbroucke, die de nieuwe fractieleider wordt. "Mieke en Annemie vervangen Luc Haine en Liesbeth Dyckmans, die zich jarenlang met veel enthousiasme hebben ingezet voor het sociale beleid van Leuven.”

Voor het nieuwe team liggen er heel wat uitdagingen op de plank. “Te veel kinderen in Leuven groeien op in een gezin met te weinig middelen om rond te komen. Te weinig middelen zorgen voor minder kansen voor de kinderen. Daar moet het OCMW voor blijven vechten”, zegt Vandenbroucke.

“We willen er over waken dat de vluchtelingen in Leuven goed opgevangen en begeleid worden. Zo begeleidt het OCMW samen met CAW, KU Leuven en de stad Leuven vandaag in het oude Kartuizerklooster 15 minderjarigen buitenlandse jongeren die in België zijn terechtgekomen zonder familie, op de vlucht voor de oorlog in hun thuisland.”

“Tot slot zal het OCMW binnenkort starten met de renovatie van het woonzorgcentrum Booghuys, waar we plannen hebben om specifiek voor dementerende ouderen een gebouw op maat te maken, met kleine leefgroepen voor bewoners. Onder meer met deze projecten, wilt de sp.a-fractie van het OCMW er voor zorgen dat iedereen in Leuven een plaats heeft en de kansen krijgt om een goed leven uit te bouwen in onze stad”, besluit Vandenbroucke.