Het stadsbestuur pakt dit gevaarlijk kruispunt nu aan. Tezelfdertijd wordt ook de Wandelingstraat, tussen de Passionistenlaan en de Veldstraat, volledig vernieuwd. Er komen onder andere verhoogd aanliggende fietspaden. In een deel van de Lode de Boningelaan voert de stad een fietsstraat is. Fietsers kunnen zo vanaf het Guldenspoorpad naar het centrum (en omgekeerd) via een veilige fietsverbinding. De realisatie is voorzien in het najaar van 2017.

Schepen van Mobiliteit, Axel Weydts: “Het aanpakken van de onveilige kruispunten in onze stad is een van de prioriteiten van het
actieplan Kortrijk Fietst. Dit kruispunt stond met stip genoteerd op onze prioriteitenlijst. Na de heraanleg zullen de fietsers hun duidelijke plek hebben in het verkeer. Dit zowel op het kruispunt als in de Wandelingstraat, waar honderden fietsers per dag passeren.”

Het ontwerp voorziet vanaf Lode de Boningelaan tot voorbij de Passionistenlaan een verhoogd verkeersplateau. Dat werkt snelheidsremmend. Op het verkeersplateau liggen er fietspaden. De fietspaden worden verhoogd aanliggend doorgetrokken in de Wandelingstraat tot de Veldstraat.


(copy foto: Deleu)

Het stadbestuur vormt de Lode de Boningelaan vanaf de bocht tot aan de Hugo Verriestlaan om tot een fietsstraat met eenrichtingsverkeer voor autoverkeer dat inrijdt vanaf de Hugo Verriestlaan. Dat is nodig om de nodige ruimte te
creëren voor fietsers en omdat de zichtbaarheid op het kruispunt slecht en dus gevaarlijk is. Fietsers zullen vanaf het
Guldenspoorpad via de Wandelingstraat naar het centrum kunnen rijden en omgekeerd via een veilige fietsverbinding.

Kortrijk Spreekt: bewoners kiezen parkeerregime Wandelingstraat

Om ruimte te maken voor de fietspaden moet de stad het parkeren in de Wandelingstraat herschikken. Er blijft parkeren
mogelijk langs beide zijden van de straat maar wel afwisselend waardoor er ter hoogte van de wisseling van parkeerkant
een (snelheidsremmende) asverschuiving ontstaat. Op de hoek van de Passionistenlaan met de Wandelingstraat worden
enkele bijkomende parkeerplaatsen voorzien die het verlies aan parkeerplaatsen in de Wandelingstraat deels compenseren.
Op het bewonersoverleg van 4 juli stelden Parko en de stad de mogelijke parkeerregimes voor. De bewoners kozen in
overleg met de stad en Parko niet langer voor dagparkeren maar voor een combinatie van kortparkeren, Shop&GO-plaatsen
en gereserveerde parkeerplaatsen voor bewoners.