SP.a Kontich juicht uiteraard het verfraaien van ons centrum en onze pleinen toe. Graag wel nadat alle problemen inzake verkeer opgelost zijn.

Maar SP.a Kontich stelt zich de vraag of we hier met z'n allen wel op zitten te wachten.  Zijn er geen dringender taken voor ons plaatselijk beleid ?
 Wij zien nog andere prioriteiten. Kunnen we niet meer aandacht besteden aan om de rond ons groter wordende armoede ? SP.a is vragende partij voor meer sociale huurwoningen, maar daarbovenop ook gewone goedkopere - dus kleinere - flats die er voor zorgen dat ouders en kinderen in de nabijheid van mekaar kunnen wonen. Zo ontstaat een hechter sociaal weefsel in onze gemeente. Zo worden jongeren die op eigen benen willen staan niet verplicht om te vluchten naar Antwerpen of Mechelen.
 SP.a Kontich vraagt ook meer aandacht voor onze schoolgaande kinderen zodat die in een gezonde en veilige  omgeving de centrumscholen kunnen bereiken.

Kortom : SPa Kontich vindt dat een gemeente verfraaien meer is dan wat banken en bomen inplanten.

Paul