Met de traditionele 1-mei viering in het vooruitzicht, stelden we als sp.a Dentergem ons vernieuwd bestuur voor.  Onze ambitie is de afdeling meer op de kaart zetten en we gaat meteen ook op zoek naar nieuwe leden en vooral naar goede ideeën om Dentergem leuker, groener en aangenamer maken. 

Voor 2017, ziet het sp.a bestuur Dentergem er uit als volgt:

  • voorzitter: Robby Beekwee
  • secretaris en pers: Tim Van Rijckeghem
  • penningmeester: Jean-Claude Castelein & Fabienne Follens
  • ledenbeheer, ledenwerving en events: Caroline Dewulf
  • web, IT & social media: Bert Coryn
  • 1-mei tombola: Marcel Tytgat


We willen vooral aantonen dat het linkse, progressieve en groene gedachtengoed óók aanwezig is in Dentergem. We roepen de inwoners dan ook op om deel te worden van deze progressief-groene beweging. 

Graag verwijzen we ook naar het initiatief van www.buurtmakers.be waar mensen ideeën kunnen lanceren om hun buurt leuker, groenen, aangenamer te maken. De bestuursleden van sp.a Dentergem staan open voor alle ideeën van de inwoners en trachten samen met hen en met steun van sp.a provinciaal/nationaal deze ideeën te verwezenlijken.

Ook qua activiteiten, schakelen we een versnelling hoger. Voor onze 1-mei viering hadden we geslaagde optredens van Sensitive Sam (een Gentse muzikant die Fifities Rockabilly brengt) en Marino Punk in ons stamlokaal De Haan. Tijdens de zomermaanden juli en augustus, zullen we een fiets- of wandelzoektocht doorheen de 4 deelgemeentes organiseren. We sluiten de zomer af met een gezinsfietstocht en voor het najaar 2017 staat er ook nog iets in de steigers maar dit blijft voorlopig een goedbewaard geheim.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, blijven we deel uitmaken van FOCUS8720 waar we ons goed thuis voelen. De gemeenteraadsleden Robby en Tim blijven ook binnen de schoot van FOCUS8720 voorstellen doen of problemen in de gemeente aankaarten. Een kleine greep uit de voorbije gemeenteraden/overlegcomité's: 

  • vraag  mbt verzorgingstafels voor baby's in zoveel mogelijk openbare gebouwen. 
  • vraag mbt onderhoud speelpleintjes
  • vraag mbt verminderd aantal zitdagen FOD Financiën
  • vraag mbt wateroverlast buurtwegel

We roepen de inwoners ook op -indien ze een vraag hebben, een klacht of opmerking of gewoon een goed voorstel hebben- om contact op te nemen met ons.