Beste voorzitter, bestuursleden, leden van sp.a,

 

Ik wil mij naar iedereen toe verontschuldigen voor mijn ongepast taalgebruik in een discussie op facebook, enige tijd geleden.

Ondanks de evenzeer ongepaste beledigingen in andere voorafgaande facebookberichten, gericht aan mij en de geloofsgemeenschap waartoe ik behoor, had ik mij niet mogen laten verleiden tot een dergelijk taalgebruik.

Na een gesprek met de fracties en enkele mensen van onze partij, besef ik dat mijn ondoordachte en ongepaste uitspraken in geen enkele omstandigheid goed te praten zijn en helemaal niet stroken met de manier van handelen binnen onze sp.a.

Ik verontschuldig mij nogmaals en zal mij in de toekomst gedragen naar de normen en waarden van onze partij.

 

Vriendelijke groeten,

Mohamed Ahmidouch