sp.a Antwerpen wil een verplicht attest voor veiligheid en leefbaarheid van elke huurwoning in Antwerpen.

Uit artikels in de media vandaag blijkt dat de panden op de Paardenmarkt, waar vorige week een ontploffing plaatsvond, ondanks een aanvraag in augustus niet zijn gecontroleerd op woonkwaliteit. Toch heeft dit college verklaard dat de panden wel degelijk recent gecontroleerd werden én dat daarbij niks alarmerends werd vastgesteld.

Er waren herhaaldelijk signalen dat er problemen waren met de Paardenmarkt 101. Dit is gesignaleerd en geregistreerd, op 8 augustus, op 22 augustus, op 8 december, op 13 december. 

“Iedereen weet al maanden aan dat de strijd tegen huisjesmelkerij is stilgevallen. Het aantal controlerende ambtenaren is teruggevallen van 12 naar 2, het aantal behandelde dossiers op jaarbasis is gehalveerd” Zegt gemeenteraadslid Monica De Coninck. “Als de kwaliteit van woningen niet plotseling is toegenomen betekent dat maar één ding, de problemen worden genegeerd.”

Stad en OCMW hadden wel degelijk meerdere signalen gekregen dat er met het pand Paardenmarkt 101 problemen waren: zowel op de eerste verdieping als op de derde verdieping woonde iemand die contacten had of cliënt was bij het OCMW. Het OCMW had zelfs in augustus 2017 al een woonkwaliteitsonderzoek bij de stad aan gevraagd Dat is tot op vandaag niet gebeurd, hoewel de burgemeester zelf vooropstelt dat dat binnen de 4 maanden moet gebeuren.

“Het systeem van het koppelen van woonkwaliteitseisen aan het verstrekken van huurwaarborgen werkt niet. Door gebrek aan controlecapaciteit en dossieropvolging gaan huisjesmelkers verder hun gang. Bovendien is het de wereld op zijn kop om huurders de woonkwaliteit te laten bewijzen. Als behoeftigen op een krappe huurmarkt verkiezen zij hoe langer hoe meer zonder tussenkomst van het OCMW te huren. In 2017 werden een derde minder aanvragen gedaan dan het jaar ervoor. Dit betekent dat de zwaksten geen beroep meer doen op het ocmw, maar het bedrag zelf bijeen sprokkelen en ondergronds gaan.” Zegt Tatjana Scheck, OCMW raadslid.

Een stad die bezuinigt op z’n toezicht kan niet verbaasd zijn dat er gaten vallen. “Dit is niet nieuw, dit is geen incident, we mogen dit niet langer negeren”, zegt Tom Meeuws, voorzitter sp.a Antwerpen.

Daarom eist sp.a  een verplicht attest voor elke verhuurde woning. Wat nu al gebeurt in gemeenten rond Antwerpen zoals Aartselaar of Kontich zou ook hier verplicht moeten zijn. Op die manier bestraffen we niet langer slachtoffers van deze woningmarkt maar spreken we verhuurders aan op hun verantwoordelijkheid. Alleen zo krijgen we een veilige stad voor iedereen.