Motie Huisvesting van socialistische fractie

Onze motie werd positief onthaald, de meerderheid heeft een aantal aanvullingen en amendementen gesuggereerd. Er werd besloten om deze motie verder in de bevoegde commissie te bespreken en met een aangepast voorstel naar de volgende gemeenteraad te komen.

Opvallend in het voorstel van de MR in haar amendementen zich niet inschrijft in:

  • het Huisvestingsplan van het Gewest om 5000 woningen te creëren waaronder 3500 sociale woningen en 1500 middelgrote woningen bestemd voor de huurmarkt.
  • Een gemeentelijke grondregie afwijst