Wijziging van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Nadat de burgemeester de vraag van de oppositie om dit punt te verdagen had verworpen, heeft de bespreking van dit punt 3 volle uren geduurd !

Gezien het groot aantal bezwaren van de verschillende fracties op de tekst die ons een paar dagen eerder werd bezorgd en de amendementen van de commissie die nu pas op de banken van de gemeenteraadsleden lagen, leek het ons geen daad van behoorlijk bestuur om dit nu in plenaire zitting reeds te bespreken.  Op deze manier wordt elk degelijk werk voor de oppositie onmogelijk gemaakt.Het gemeentepersoneel en de aanwezige journalisten van o.a. Le Soir opperden dat dit aan het NOLS-tijdperk deed terugdenken.

Doof voor de constructieve argumenten van de oppositie, om het voorstel van reglement eerst verder voor te bereiden in een commissie, of in een gesprek met de fractieleiders te behandelen, heeft Clerfayt koppig doorgezet. Met het machtsargument, een stemming van meerderheid tegen oppositie, zou hij de goedkeuring krijgen voor zijn nieuw reglement dat de democratische controlemogelijkheden en het spreekrecht van de gemeenteraadsleden sterk inperkt.

Daarop hebben de oppositiepartijen gevraagd om hun amendementen neergelegd één voor één te bepreken en te stemmen. Het ging om 14 amendementen van de CDH en even zoveel van de socialistische fractie. Het ongenoegen over dit machtsvertoon en de gang van zaken was zeer groot bij de oppositie, maar evenzeer op de banken van de  meerderheid.