De gemeenteraad van Sint-Truiden vergadert tussen de 10 en 12 keer per jaar.

Deze gaan normaliter door op elke derde maandag van de maand, 20.00 u, in de raadszaal van het stadhuis, Grote Markt en zijn publiek toegankelijk (openbare deel).

Wegens werken zijn de vergaderingen tot nader orde verplaatst naar zaal Club van CC de Bogaard.

Vanaf 19.30u bestaat tevens de mogelijkheid voor inwoners om een vraag te stellen. Deze vraag moet steeds op voorhand worden doorgestuurd aan de stadssecretaris via mail of via brief gericht aan de stadssecretaris en het schepencollege van de stad Sint-Truiden.

De sp.a- fractie liet zich vooral horen bij de agendapunten over PATRI en het jetonsysteem voor sportclubs in de Trudo Sporthal.

 PATRI

PATRI is het autonoom gemeentebedrijf dat werd opricht om het beheer en beleid van het Sint-Truidense patrimonium op zich te nemen. Fractielid Gert Stas, merkte correct op dat de beheersovereenkomst heel breed was geformuleerd en vroeg dan ook om een soort huishoudelijk reglement dat meer duidelijkheid zou scheppen. Ook stelde hij dat de adviescommissie, die de overeenkomst van PATRI in leven roept, de macht van adviesraden zou doen slinken. Burgemeester Veerle Heeren sprak dit tegen en stelde ook dat de beleidsovereenkomst heel breed werd gehouden om veel elementen van het patrimonium te kunnen betrekken. Zij nam het advies van raadslid Stas echter mee. Filip Moers maakte een punt van de hoge kosten voor het nieuwe meubilair van het Oud Stadhuis. Dit zou 166.000 euro kosten (tafel en stoelen). Over de gevolgde procedure stelde hij zich vragen. Er werd voor elk lot slechts bij één firma prijs gevraagd en de offerte moest de dag nadien al ingestuurd worden. De burgemeester weigerde te antwoorden op de vaststellingen. Schepen Stippelmans beschuldigde gemeenteraadslid Moers bovendien van het verspreiden van foute informatie. Het bedrag dat werd vernoemd zou immers om een ramingsbedrag gaan. Laatstgenoemde had er blijkbaar geen rekening mee gehouden dat fractieleider Moers ook al in het bezit was van de brieven met de toewijzing aan de firma’s in kwestie.

 Amendement Ann Knaepen regeling concumptiejetons sportclubs Trudo sporthal

De SP.a fractie, in de persoon van Ann Knaepen, diende een amendement in om het jetonsysteem van sporthal Trudo uit te breiden. Het systeem kwam er ter compensatie voor het verlies dat de sportclubs leden bij hun verhuis naar de Trudo sporthal. Sommige clubs stonden voorheen in voor hun eigen drankvoorziening en hadden hun eigen opslagruimte in bepaalde sporthallen. De drank konden zij verkopen bij trainingen, matchen etc. als extra bron van inkomsten. In de nieuwe sporthal is gekozen om deze ruimte niet te voorzien. Sportclubs die hun activiteiten volledig naar de Trudo sporthal verhuizen, mogen daarom gebruik maken van het jetonsysteem voor drankconsumptie. SP.a wil dit systeem opentrekken voor alle sportclubs en culturele verenigingen die gebruik maken van stedelijke accommodaties met een concessie. Daar het beperken van het systeem tot één groep van clubs discriminerend is. Schepen Carl Nijssens ging niet akkoord met het voorstel omdat dit systeem ter compensatie van inkomstenverlies komt. Hij wil eerst bekijken hoe het systeem draait alvorens hierover een beslissing te maken. De sp.a fractie liet weten achter het systeem van de jetons te staan maar motiveerde de onthouding omwille van de discriminatie naar andere clubs en verenigingen.

Gemeenteraadslid Hilde Vissers stelde de vraag of de tussendeuren in het cultureel centrum ook vervangen zouden worden net als de buitendeuren. Deze werden onlangs vervangen door automatische schuifdeuren, om de toegankelijkheid van het centrum te vergemakkelijken voor minder-mobile mensen. Vooral rolstoelgebruikers ondervinden problemen als zij deze tussendeur eerst moeten openduwen voor ze toegang krijgen tot het gebouw. Schepen Johan Mas verzekerde gemeenteraadslid Vissers ervan dat deze ook vervangen zullen worden maar wees op het trage proces van het gemeentebestuur omtrent dit soort beslissingen. Waarna schepen Vossius en burgemeester Heeren referentie maakte naar de vorige legislatuur waar de beslissingen nog trager genomen werden door onenigheid binnen de meerderheid.