Bruno Matthys:

‘Het is duidelijk dat de diensten zwaar onder druk kwamen toen zij geconfronteerd werden met de onverwachte vereffening van de onafhankelijke vzw Woonfonds. Schepen Tom Balthazar en Schepen/Ocmw Voorzitter Rudy Coddens volgden het dossier en rapporteerden regelmatig over de stand van zaken. Daaruit blijkt alvast dat de dienst Wonen van de stad en het OCMW zich samen op een voortreffelijke wijze hebben ingezet in het belang van de sociale huurders van het woonfonds. En de resultaten van dat harde werk zijn duidelijk: voor de vele gezinnen werd op een paar maanden tijd een duurzame (huisvestings)oplossing gevonden.

Ik ben heel erg trots en fier op de manier waarop onze diensten dit dossier hebben aangepakt. Dit illustreert voor mij dat in dergelijke crisissen de meest kwetsbare burgers, die geen enkele schuld treffen maar wel grootste slachtoffer dreigden te worden,  voorop werden gesteld. En zo hoort het ook! Ik vond daarentegen de manier waarop raadslid Yüksel (CD&V) communiceerde over dit dossier erg beschamend. Je moet toch echt van slechte wil zijn om de buitengewone inzet van de medewerkers van de stad en het OCMW niet publiek te willen erkennen. Het feit dat er werd gekozen om te investeren in deze kwetsbare gezinnen die dreigden dakloos te worden is blijkbaar een onvoldoende argument voor de heer Yüksel. Ik vraag me af wat de heer hij zou zeggen indien de stad en het OCMW hier niets zouden hebben gedaan. Dat zouden ze wellicht - en terecht- worden beschuldigd van kwetsbare mensen in onze stad in de steek te laten. Achteraf eenvoudig de schuld leggen bij bestuurders van de vzw, die altijd in eer en geweten hebben gehandeld op afgeleverde jaarrekeningen die geen bijzonderheden vertoonden, is toch wel erg makkelijk. Vooral als je heel goed weet dat ook de toezichthouder in Vlaanderen geen signalen gaf.

De reactie van Veli Yüksel lijkt me er duidelijk één van weinig empathie voor mensen in een kwetsbare situatie. De miserie van anderen wordt hier vooral gezien in termen van een harde financiële kost. Terwijl er net door de sociale reflex van de diensten een gigantische sociale en financiële kost werd vermijden. Het ging hier immers om mogelijks 180 extra dakloze gezinnen in onze stad.’ Schepen/OCMW voorzitter Rudy Coddens dankte zijn collega en ging in even duidelijke taal akkoord met deze zienswijze.