“Wie enkele decennia geleden beweerde dat we gewassen in de hoogte zouden telen, werd gek verklaard” dat stelde Mieke Bouve (sp.a) in de gemeenteraadscommissie Welzijn. “Vertical Farming”, een gesloten systeem waarbij gewassen in de hoogte gekweekt worden en in een stedelijke context. Zo probeert men elke vierkante meter te maximaliseren. Iniatiefnemer Maarten Vercruys gelooft sterk in dit complexe verhaal van precisie-landbouw.

Ook in Gentbrugge, in bedrijvencomplex De Punt, staan 2 containers geparkeerd van de Urban Smart Farm. De statistieken die bezieler Pascal de Bondt kan voorleggen zijn alvast indrukwekkend: ‘de ruimtelijke opbrengst van traditionele landbouw in honderdvoud’. Redenen genoeg voor raadslid Bouve om deze interessante evolutie te bevragen bij de bevoegde schepen.

In haar antwoord stelde schepen Heyse dat Urban Smart Farm in 2015 de 2de editie van de Gentse korte keten wedstrijd won. Urban Smart Farm is nog steeds het eerste en enige Gentse bedrijf dat werkt volgens het concept van Vertical Farming. Het bedrijf draagt o.a. bij tot de doelstelling van meer korte keten voedselproductie in en rondom onze stad, één van de vijf doelstellingen van de lokale voedselstrategie Gent en Garde.

Wij moedigen verdere opschaling en de opstart van nieuwe dergelijke initiatieven dus zeker toe en kijken daarvoor naar ondernemende Gentenaars. Verder onderzoek en pilootprojecten zullen moeten uitwijzen hoe groot het potentieel is. De Stad Gent heeft vanzelfsprekend niet de ambitie om zelf in eigen beheer dergelijke innovatieve concepten te gaan uitbaten.

De stad kan wel via subsidiëring ondersteunen i.f.v. energiebesparing, verlaging CO2 uitstoot, via klimaatsubsidies en zelfs via het crowdfundingsplatform. Voor startende ondernemers zijn er ook extra ondersteunende maatregelen.

Grond is ook in Gent schaars. Meer inzetten op vertical farming is goed voor meer voedselsoevereniteit. Maar dat kan ook bv. via moes tuinieren op daken zoals rooffood. We mogen ook niet vergeten dat andere voedselconsumptie, zoals minder vlees eten, ervoor zorgen dat er minder grond nodig is.