Vanaf vandaag rijden opnieuw treinen tussen Wetteren en Schellebelle, nadat de spoorramp in Wetteren alle spoorverkeer wekenlang onmogelijk maakte. “De treinreizigers in de hele regio rond Aalst zijn al die tijd in de kou blijven staan”, vindt sp.a-kamerfractieleidster Karin Temmerman, die de bevoegde minister over de problemen zal ondervragen. “De NMBS moet er alles aan doen om het vertrouwen van de pendelaars te herwinnen.”

Op 4 mei ontspoorde in Wetteren een goederentrein met het giftige Acrylonitril. De gevolgen voor de inwoners van de gemeente waren desastreus: er viel één dodelijk slachtoffer te betreuren en honderden mensen konden wekenlang hun huis niet meer in. “Alle aandacht ging meer dan terecht naar het welzijn van de inwoners van Wetteren”, zegt Karin Temmerman. “Maar nu de situatie daar weer genormaliseerd is, moet de NMBS dringend meer aandacht besteden aan de vele treinreizigers die grote hinder ondervonden door het ongeval.”

Het ruimen van de uitgebrande treinstellen, het herstellen van de sporen en de leidingen, en de sanering van de verontreinigde ondergrond maakten het treinverkeer tussen Wetteren en Schellebelle tot vandaag onmogelijk. De dienstverlening werd op 27 mei wel gedeeltelijk hervat, maar de hele regio rond Aalst bleef heel wat hinder ondervinden. “Het ongenoegen over de vervangbussen en de aansluitingen is bijzonder groot”, aldus Temmerman. “De daling van de frequentie, in combinatie met de afschaffing van de rechtstreekse verbinding tussen Aalst en Brussel was een grote bron van frustratie voor vele pendelaars”.

Karin Temmerman zal in het parlement minister Labille ondervragen over de keuzes van de NMBS in de nasleep van de treinramp. “De NMBS moet er alles aan doen om het vertrouwen van de pendelaars te herwinnen. Of twee Leisure Passes volstaan als compensatie voor de abonnees is maar de vraag. Ik vrees dat heel wat pendelaars hebben afgehaakt door de chaotische aanpak en communicatie van de NMBS. Zonde, want het reizigerspotentieel in de dichtbevolkte pendelregio rond Aalst was de voorbije jaren zorgvuldig opgebouwd.”