Vandaag werd in Nieuwpoort een blauwdruk voorgesteld van de drie vernieuwingssporen waar de partij de afgelopen maanden aan werkte: de drie processen werden respectievelijk getrokken door Ingrid Lieten (organisatorisch), John Crombez en Joke Quintens (fractiewerking) en Freya Van den Bossche (inhoudelijk). Na een gespreksronde met mandatarissen, medewerkers, deskundigen en sympathisanten legden ze elk hun conclusies en aanbevelingen voor.

Inhoudelijk moet sp.a de sociale welvaartstaat en haar verworvenheden blijven verdedigen, we bouwen verder op onze basisbeginselen gelijkheid, vrijheid en verbondenheid, zo stelde Freya Van den Bossche. “Maar moeten we breder gaan. Onze welvaart is de afgelopen 50 jaar toegenomen, maar dat heeft zich niet vertaald in geluk. Die verbroken band herstellen is één van de grootste politieke uitdagingen van onze tijd.”

Duurzaamheid moet een tweede sleutelbegrip worden in het vernieuwingsproces van sp.a. “Een even groot probleem als ons geluk is de verandering van ons klimaat, minder schone lucht of water en het schaarser worden van natuurlijke grondstoffen. We moeten ervoor zorgen dat we ook dit in ons verhaal uitdragen”, zegt Van den Bossche. “Inhoudelijk gaan we daar nu op verder werken, met iedereen die daar toe wil bijdragen.”

Om dat eenduidig, warm en welluidend verhaal optimaal te brengen moet sp.a zich ook organisatorisch herdenken, een oefening die Ingrid Lieten in goede banen leidt. “Uit talrijke interne gesprekken en sessies heb ik geleerd dat er veel goesting is om ons ontegensprekelijk enthousiasme in betere resultaten te vertalen”, zegt Lieten. “Vandaag stelde ik een eerste analyse van onze organisatie voor. De volgende weken en maanden gaan we onze leden en sympathisanten om input vragen."

Tot slot namen John Crombez en Joke Quintens de werking van de verschillende sp.a-fracties onder de loep. Zij deden ook meteen concrete voorstellen om die werking te verbeteren. “Als Vlaamse en federale oppositiepartij verandert de rol van onze fracties fundamenteel. Nog meer hoorbaar en zichtbaar zijn. Kritisch, maar ook opbouwend. Dit bereiken we enkel door als een geoliede machine in het maatschappelijk debat te staan. Sommige voorstellen brachten we al ter stemming, andere hebben nood aan een bredere discussie."

Bruno Tobback: “Vandaag hebben we samen op een open en constructieve manier onze partij tegen het licht gehouden”, zegt voorzitter Bruno Tobback. “De conclusies uit onze oefening van de voorbije maanden is duidelijk: we moeten uit onze comfortzone treden en breed gaan. Dat proces noem ik graag “vervellen”. Dat betekent dat we onze waarden aanvullen en die vertalen naar onze organisatie én vooral naar de buitenwereld. Dat doe je niet in één keer, maar stap per stap én samen. Alleen zo wordt sp.a een betrokken en daadkrachtige partij die appelleert aan wat er leeft in de samenleving. Het is een absolute noodzaak om een breed en aantrekkelijk sociaal-democratisch alternatief te bieden voor het harde asociale beleid dat we mogen verwachten van de federale en Vlaamse regering. We leggen de lat hoog en we gaan er met veel goesting aan werken."