Wat minister Turtelboom maanden geleden herhaaldelijk beloofde om onze kritiek op de begroting van Bourgeois I te temperen komt er niet. Wat moeten we nog geloven van de minister van begroting haar beloftes? Annemie Turtelboom komt haar engagementen ten aanzien van het parlement voor de zoveelste keer niet na, en dat is een minister onwaardig. Geen loze beloftes aub.

De geciteerde reden, dat men wacht op een rapport van de Hoge Raad voor Financien, is weinig authentiek: ja, er komt een advies aan betreffende de spreiding van de begrotingsinspanningen tussen de verschillende overheden, maar dit moet ons niet verhinden al aan onze begroting en de maatregelen daarin te werken. Belofte maakt schuld. Hieronder meteen ook het overzicht van de toezeggingen van minister Turtelboom ter zake.

Plenaire 17 december 2014 

Minister Annemie Turtelboom:

Mijnheer Crombez, het is nog nooit gebeurd dat een monitoring gegeven wordt. Dat zijn tussentijdse resultaten en cijfers, die trouwens alleen op administratief niveau zitten. Ik heb ook al heel vaak gezegd dat daar nog heel wat speling op kan zitten. Je kunt ook zo transparant zijn dat je iedereen op elk moment ongerust maakt. Je moet ook nog aan politiek doen.

Ik heb voor 2014 gewerkt met de parameters zoals die de voorbije jaren zijn gebruikt. Ik heb daarstraks al gezegd dat als zou blijken dat er door de veranderende economische situatie echt verschillen zijn, wij ook naar een vervroegde begrotingscontrole zullen gaan.

Wel zeg ik dat we sowieso een vervroegde begrotingscontrole zullen moeten doen om sneller de vinger aan de pols te houden, om drie redenen: de groei vertraagt en de begroting is daar gevoeliger voor; er is de nieuwe Europese ESR-norm; er is onze zesde staatshervorming. Dat lijkt me niet meer dan logisch.

Plenaire 17 december 2014

Minister Annemie Turtelboom:

Voorzitter, in verband met de bespreking van de begrotingsaanpassing voor 2014 en de begroting voor 2015 constateren we vooral dat elke staatshervorming Vlaanderen meer bevoegdheden en meer budgettaire ruimte geeft. Volgens mij is dit een goede zaak, die we allemaal toejuichen.

Maar die extra budgettaire ruimte zorgt ook voor meer uitdagingen om een gezond financieel beleid te blijven vormgeven. Ik haalde drie argumenten aan van de verstrengde Europese begrotingscontrole waardoor alleen al voor 2015 446 miljoen euro extra moet worden opgenomen in de begroting. Dit is nieuw. Hier hebben we ons jaren geen zorgen over moeten maken.

We hebben de economische groei. We krijgen meer fiscale autonomie, we krijgen meer ruimte. Maar dat betekent ook dat de begroting veel gevoeliger wordt voor wat er zich afspeelt. De groei vertraagt, de groei versnelt: in het ene geval is het een tegenvaller, in het andere geval is het een voordeel. Daarom heb ik tijdens het debat gezegd dat we zeker een vervroegde begrotingscontrole zullen moeten doen omdat we jammer genoeg nog altijd niet in een stabiele Europese omgeving zitten op het vlak van de groeiparameters.

Plenaire 21 januari 2015

We gaan dit nu analyseren. Half februari krijgen we de cijfers van het Planbureau, ook voor de economische groei en de inflatie. We hebben met de partners in de regering al beslist om de begrotingscontrole vroeger te doen, omdat we de traditie van een rigoureus Vlaams begrotingsbeleid willen houden. Daarom hebben we het een maand vervroegd. In de schoot van de regering zullen we wat we hieruit kunnen leren meenemen naar het debat voor 2015. 

Wat gaan we ermee doen in 2015? Daarvoor hebben we de begrotingscontrole een maand vervroegd. We zitten nog altijd in economisch moeilijk vaarwater. We krijgen half februari de nieuwe parameters op het vlak van groei en inflatie. Dan zullen we met de Vlaamse Regering dat debat aangaan.