De afgelopen weken werd de Oorsprongstraat 2 maal opgeschrikt door een inbraak. Toevallig grenzen beide woningen aan het park Haechen waarvan de omwonenden al jaren klagen over gebrek aan  onderhoud. Voor de recente inbraken wordt dan ook meer en meer het gemeentebestuur mee verantwoordelijk geacht.

Toen het vorig gemeentebestuur het parkgebied opnieuw wou aanleggen was de bekommernis van de omwonenden al terecht de noodzaak van een degelijk onderhoud. Omwille van veiligheid werden toen heel wat bomen en opgeschoten struikgewas verwijderd, met de bedoeling een transparant, eenvoudig te onderhouden geheel te verkrijgen. De nieuwe beplanting werd door ons huidig schepencollege 5 jaar lang niet onderhouden. Het aangelegd grasplein werd zelfs terug verloederd tot een hooiweide… 

In al die jaren werd de opgeschoten randbeplanting slechts éénmaal gekortwiekt. Het was een  verademing. Op amper anderhalve dag werd de klus geklaard. Spijtig genoeg bleef het daarbij en werden de verloederde struiken en bomen niet mee onder handen genomen, zodat op korte tijd alles opnieuw dichtgroeide.

En net zoals een sluikstort domme egoïsten aantrekt, zo trekt een verloederd park ander, en nu, onguur volk aan…

Het gemeentebestuur meldde zopas heuglijk dat de onderhoudsactie “Buurt aan de beurt!” voltooid was! Blijkbaar zijn ze park Haechen nog maar eens vergeten…

Goe bezig???...    Niet op deze manier!   Gemeentebestuur, laat park Haechen alsjeblieft niet verder verloederen...