OCMW Glabbeek & Gemeentebestuur tracteert op dinsdag 20 juni 2017 de Glabbeekse mantelzorgers op een verwennamiddag, zegt OCMW-Voorzitter Johnny Reweghs (sp.a).

Glabbeek Zorgt.

De mantelzorgers die actief zijn binnen de gemeente Glabbeek werden door het OCMW- en gemeentebestuur in GC De Roos tijdens de tweede gemeentelijke verwendag van de mantelzorgers ontvangen.

 OCMW-voorzitter Johnny Reweghs (sp.a): "We namen dit nieuw initiatief van een verwennamiddag als dank en erkentelijkheid voor de lovenswaardige inzet van deze talrijke vrijwilligers. Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten zoals familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste."

Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Het OCMW-bestuur vindt het belangrijk om de talrijke vrijwillige mantelzorgers te ondersteunen en het aanbod naar deze doelgroep blijvend uit te breiden. Want vaak gaat het om langdurige zorg die onbetaald is, daarom voorzien we jaarlijks als OCMW ook een zelf een financiële ondersteuningspremie voor elke mantelzorger.

OCMW-Voorzitter Johnny Reweghs (sp.a), Wij pleiten ervoor om Mantelzorger een deftig statuut te geven. Het is een grote troef dat we in Vlaanderen zo veel mensen hebben die voor zieke of oudere familieleden zorgen maar het geeft ook aan dat er limieten zijn. Zonder een betere ondersteuning van de mantelzorgers, bijvoorbeeld door de combinatie met een job draaglijker te maken, zit er nog weinig rek op wat haalbaar is. Daarom moet de minister van Welzijn dringend werk maken van concrete acties en voldoende geld om mantelzorgers écht te ondersteunen. Zijn mantelzorgplan is een mooie analyse van de problemen, maar bevat geen enkele concrete actie.