Belgische volksvertegenwoordigers, waaronder sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen, roepen in een opiniestuk op tot de verwijdering van tactische kernwapens uit Kleine Brogel.

Volgens de ondertekenaars moet er zo snel mogelijk werd worden gemaakt van de verwijdering van de kernwapens uit Kleine Brogel, een kernwapenvrij Europa tegen 2015 en een verdrag dat alle massavernietigingswapens verbiedt: naast de chemische en biologische, ook de atoomwapens.

Het stuk werd naast Marianne Thyssen (cd&v), Frieda Brepoels (nv-a), Kathleen Van Brempt (sp.a) en Annemie Neyts (open vld) onder meer ondertekend door Louis Michel (MR), Ludo Abicht, Dirk Vandermaelen (sp.a), Marleen Temmerman (sp.a), voormalig senator Patrik Vankrunkelsven, Saïd El Khadraoui (sp.a), Nelly Maes (voorzitter Vlaams Vredesinstituut), Eva Brems (hoogleraar mensenrechten UGent en federaal Kamerlid voor Groen!), Bart Staes (Groen!) en Wouter De Vriendt (Groen!).

Met hun opiniestuk scharen de parlementsleden zich achter Abolition 2000, de koepelorganisatie van alle nog bestaande vredesorganisaties en -bewegingen in België.

Zie ook artikel 'Kernwapens Kleine Brogel zijn achterhaald '.