De resolutie die vandaag voorligt in het Vlaams Parlement, breed gedragen door Groen, N-VA, CD&V, Open VLD en sp.a, heeft een dubbel doel: de Belgische regeringen moeten internationaal strijden tegen kernwapens én zelf het goede voorbeeld geven door de bommen op Kleine-Brogel te verwijderen.

“Het is een belangrijk signaal dat er net vandaag, 100 jaar nadat voor het eerst chemische wapens werden gebruikt in Vlaanderen en in de wereld, een resolutie voorligt om de verwijdering van die andere massavernietigingswapens, namelijk kernwapens, te vragen”, zegt Vlaams Parlementslid Tine Soens.

“Het gaat hier om wapens die een verschrikkelijke vernietigingskracht hebben en die geen onderscheid maken tussen civiele en militaire doelwitten. Het Internationaal Gerechtshof oordeelde bijna 20 jaar geleden terecht dat kernwapens in strijd zijn met het internationaal humanitair recht. Laat ons daar dan eindelijk gevolg aan geven.”

In de tekst wordt de Vlaamse regering gevraagd om er bij de bevoegde federale collega’s op aan te dringen om mee op de kernwapenvrije kar te springen en zich ‘in overleg met de EU- en Navo-partners, in te zetten voor een kernwapenvrije wereld én de terugtrekking van alle kernwapens uit Vlaanderen’.

Het is dus de Kamer die over het effectief verwijderen van de wapens beslist. sp.a-Kamerlid Dirk Van der Maelen hoopt dat de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld zijn wetsvoorstel zullen steunen om de kernwapens daadwerkelijk uit België wet te halen. "Het komt er nu op aan de daad bij het woord te voegen", zegt Van der Maelen.