Begin maart maakte minister Keulen bekend dat de verzekering gewaarborgd wonen op 1 april opnieuw van start gaat. Michèle Hostekint is hiermee zeer verheugd, maar wil dat de minister de huidige hiaten in de beslissing alsnog wegwerkt zodat niemand uit de boot valt.

Eind juli 2008 zette Vlaams minister van Wonen Marino Keulen de verzekering gewaarborgd wonen opeens stop. Hij garandeerde niet dat er een nieuw systeem zou komen. "Een lelijke streep door de rekening van heel wat kopers en bouwers van een woning", reageerde Michèle Hostekint ontzet. "Dit uitgerekend in een periode van werkonzekerheid en stijgende interesten, waarbij mensen met hypothecaire leningen met variavele rentevoet in de problemen kunnen komen".

Na scherpe kritiek en aanhoudende druk van sp.a besliste de Vlaamse regering eind november een gunningsprocedure op te starten voor de voortzetting van de verzekering gewaarborgd wonen. Na maanden dralen pakte de minister trots uit met de aankondiging dat de verzekering op 1 april heropstart voor tussenkomst bij inkomensverlies ingevolge arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

"Het is positief dat er eindelijk opnieuw een woongarantieverzekering wordt aangeboden, waarin bovendien de inkomensvoorwaarde is weggevallen. De afspraak binnen de Vlaamse regering was echter dat niemand het slachtoffer mocht worden van de opschorting".

Het is zo dat mensen in principe tot een jaar na hun eerste kapitaalopname van hun lening kunnen instappen in de verzekering. Nu blijkt dat de nieuwe verzekering pas van toepassing is voor mensen met een hypothecair krediet waarvan de eerste kapitaalsaflossing pas na 1 april 2008 plaatsvond. Dus is er groep die wel uit de boot valt, zijnde die mensen die tussen 1 januari en 1 april 2008 een eerste kapitaalsopname op hun lening hebben genomen, maar niet voor 31 juli op de (oude) verzekering hebben ingeschreven.

Michèle Hostekint betreurt dat er blijkbaar voor die mensen geen overgangsmaatregel is uitgewerkt. Ze wil dan ook dat minister Keulen -die uiteindelijk verantwoordelijk is voor het gebrek aan continuering in de verzekering gewaarborgd wonen- voor dit hiaat alsnog een oplossing uitwerkt teneinde de afspraken binnen de Vlaamse regering na te komen dat niemand het slachtoffer mocht worden en er voor alle mensen in overgangssituaties een regeling dient uitgewerkt te worden.