Gedeputeerde Jean-Paul Peuskens: “Duizenden mensen stapten mee op in een fakkeltocht door de straten van Hasselt. De provincie Limburg heeft dit initiatief vanuit het departement Welzijn de voorbije jaren ondersteund. Die steun dreigt nu weg te vallen omdat vanaf 2018 de provincies geen bevoegdheid meer hebben in het beleidsdomein Welzijn. Dat mogen we niet laten gebeuren. Momenten van verbondenheid en solidariteit verdienen de blijvende steun van het provinciebestuur als bestuur van alle Limburgers”.

Waarom de Limburgse Dag van verzet tegen armoede niet mag verdwijnen?

Gedeputeerde Jean-Paul Peuskens: “Onderwijs als hefboom om uit de armoede te geraken. Hier geloven wij in”. Met die slagzin zijn we gisteren samen met vele Limburgers samengekomen om te debatteren rond gelijke kansen in het onderwijs en om dan samen de straat op te gaan, met de fakkel in de hand, om een signaal te geven dat armoede moet bestreden worden, altijd en overal. We stellen spijtig genoeg vast dat de armoede in Vlaanderen en dus ook in Limburg drastisch en systematisch toeneemt. De armoede-index van Kind & Gezin stijgt in Limburg nu al voor het tiende jaar op rij. Vandaag groeit één kind op acht in Limburg op in armoede. Hiertegen moeten wij ons met zijn allen verzetten. We moeten beseffen dat iedereen van ons het risico loopt om in de armoede terecht te komen. Met de beslissingen die de Vlaamse en Federale regering momenteel nemen is dat trouwens niet zo moeilijk. Hun slagzin is duidelijk anders dan de onze, wij kiezen voor solidariteit en vinden armoede ontoelaatbaar, zij kiezen voor: meer voor wie al veel heeft en wentelen alle lasten af op de gewone mensen”.      
Ieder jaar organiseert het Trefpunt Armoede, een samenwerkingsverband van de Limburgse armoedeverenigingen en de werkgroep ’17 oktober’ een Limburgse dag van verzet tegen armoede. Dit jaar vond de 18de editie plaats.