De VGC blijft ook in 2018 bijkomend investeren in zorg, in plaatsen voor kinderopvang, in Nederlandstalige scholen en in gemeenschapscentra. sp.a is blij met die bijkomende investeringen en steunt dan ook de begroting.  

Sp.a fractieleider in de RVG Hannelore Goeman wijst op het grote contrast tussen de VGC begroting, die bijkomende middelen voorziet voor onderwijs  en sociale bescherming en de Vlaamse en de federale begrotingen, waar de rechtse regeringen steeds zwaarder bespaart in de sociale zekerheid en de openbare dienstverlening.

“Het stoot me tegen de borst dat Vlaamse en federale ministers glunderend voor de camera’s een cheque uitschrijven voor liefdadigheid, en als de camera’s niet meer draaien beslissingen nemen die de betaalbaarheid van de sociale zekerheid en de toekomst van ons onderwijs in het gedrang brengen,” aldus Goeman. “Ik ben blij dat de VGC in Brussel andere keuzes maakt.”

Goeman wijst op het geld voor nieuwe scholen, voor bijkomende plaatsen in kinderopvang en voor de renovatie van gemeenschapscentra. Ze is ook blij met de bijkomende middelen voor personeel. Ze wil dat dit geld wordt gebruikt om open gevallen plaatsen snel in te vullen, bijvoorbeeld in de gemeenschapscentra.

“Goed functionerende gemeenschapscentra, zijn het uithangbord van de VGC naar de Brusselaar. Wij blijven erover waken dat de personeelsleden van de VGC hun job in goede omstandigheden kunnen uitoefenen.”

Foto: ©Lieven Soete