Onze ziekteverzekering heeft al grote uitdagingen getrotseerd, maar er komen nieuwe uitdagingen aan. Deze mogen we niet onderschatten, want zij kunnen de fundamentele gelijkheid, die essentieel is voor ons maatschappelijk stelsel, bedreigen. Hospitalisatieverzekeringen zijn er één van. Maar er is meer: het ziekenhuisstatuut van de dokter, de ziekenhuisfinanciering in haar geheel, de wijkgezondheidscentra (door de regering Michel stiefmoederlijk behandeld), het verschil in behandeling in de privé-praktijk of in het ziekenhuis, de terugbetaling van dure medicatie, ... 

En niet alleen in de ziekteverzekering nijpt het. In de sector van de woonzorgcentra is de ongelijkheid schrijnend. De commercialisering die zich daar aan het opdringen is, laat grote sociale sporen na. 

Bovendien mogen we niet vergeten en niet negeren dat zorg ook psychische zorg inhoudt. Ook voor deze tak in de zorg moet voldoende geld vrijgemaakt worden. 

Dus DAAROM onze voorstellen in het pamflet 'Waarom op de Sossen Stemmen?'

  • Geen privatisering van de zorg. Zorginstellingen mogen niet tot de profitsector behoren. We ijveren voor een transparant beheer, degelijke financiering én een snelle en goeie zorgverlening voor iedereen. 
  • Zorg is ook psychische zorg. Jongeren worden nu op wachtlijsten gezet ook voor hen moet er voldoende zorg zijn. 

Lees zeker ook het volledige standpunt van sp.a over zorgzekerheid: Zekerheid op de beste zorg wanneer die nodig is. Voor iedereen.

Het volledige pamflet 'Waarom op de sossen stemmen?' kun je hieronder downloaden: