Mechelen is dankzij het uitgebreide aanbod van basisscholen, secundair en hoger onderwijs een echte onderwijsstad waar je levenslang kan leren. Met het flankerend onderwijs wil het stadsbestuur een aanvulling bieden op het Vlaamse beleid. “Net als vorig jaar hebben we vier innovatieve projecten geselecteerd die elk €1000 krijgen: Mediabusje komt zo, Competent in zorg, De nieuwe Mechelse wetenschapper en De grote vissen eten de kleine. Zo ondersteunen we Mechelse scholen en kunnen we eigen accenten leggen in het lokale onderwijsbeleid”, kondigt schepen van Onderwijs Caroline Gennez aan.

Voor het eerste project Mediabusje komt zo werkt de Katholieke Hogeschool Mechelen (KHM) samen met de Mechelse jongerenwerkingen. Een lijnbus wordt omgebouwd tot een echt medialaboratorium waar jongeren zich digitaal mogen uitleven. “Ze kunnen bijvoorbeeld experimenteren met het maken van een eigen ringtone of bestaande nummers remixen. De bus zal halt houden bij ontmoetingsplekken voor jongeren zoals Metteko, H30 of tienerwerkingen. Dankzij deze mobiele leertool kunnen zij in hun vertrouwde omgeving op een laagdrempelige manier workshops rond hedendaagse media volgen. De school komt immers naar de jongeren toe en niet andersom zoals gewoonlijk”, aldus Caroline Gennez (sp.a).
 
Daarnaast werkt de KHM samen met het Vrij Katholiek Onderwijs voor het project Competent in zorg: wegwijzer in zorgopleidingen. Er wordt een wegwijzer ontwikkeld zodat zowel leerkrachten, CLB-medewerkers, schoolcoördinatoren en leerlingen een beter zicht krijgen op de competenties binnen zorgopleidingen. Vanuit de arbeidsmarkt is er immers een vraag naar meer transparantie en deze wegwijzer zal resulteren in een grotere bereidheid tot stagebegeleiding. Het gaat hier bovendien om een knelpuntberoep en de ontwikkelde methodiek kan nadien ook in het Gemeenschapsonderwijs worden toegepast.
 
De grote vissen eten de kleine van Syntra is een hedendaagse kunsttentoonstelling georganiseerd door de laatstejaarsstudenten 'uitbater van een kunstgalerie' als eindexamen. Dit project zal de doorstroming van studenten naar de culturele sector bevorderen en biedt hen de kans om hun professioneel netwerk uit te bouwen. Het gelijknamige werk van Pieter Breughel de Oude staat centraal bij dit project en op deze manier wordt ook de link gelegd met Mechelen als onderwijs- en cultuurstad.
 
Ten slotte organiseert de KHM net als vorig jaar De nieuwe Mechelse wetenschapper voor alle leerlingen uit het 2de jaar secundair onderwijs. Toen namen er ruim 500 leerlingen deel, nu wordt er gemikt op minimaal 750 deelnemers. “Met dit project willen we de Mechelse jongeren warm maken voor wetenschappelijke studierichtingen. Vijf halve dagen lang gaan zij op een speelse en creatieve manier aan de slag om al doende wiskunde, wetenschappen en techniek te ontdekken. Wij willen dat er bij dit project een extra inspanning wordt geleverd om scholen met een grote groep maatschappelijk kwetsbare jongeren te laten deelnemen”, verklaart schepen van Onderwijs Caroline Gennez.
 
In Mechelen zijn er verschillende mogelijkheden voor iedereen die na de leerplicht nog wil studeren: twee hogescholen, vier scholen voor deeltijds kunstonderwijs, vijf centra voor volwassenenonderwijs, één Syntra en een hoger instituut voor opvoedkundige wetenschappen. “De samenwerking tussen verschillende scholen bij deze projecten is een echte meerwaarde. Daarnaast zijn de vier initiatieven gebaseerd op een geïntegreerde visie op onderwijsbeleid, met linken naar onder andere werkgelegenheid, jeugd, cultuur en sociaal beleid. De doorstroming van het secundair onderwijs naar het niet-leerplichtonderwijs en naar de arbeidsmarkt wordt hierdoor vergemakkelijkt. Bijzondere aandacht gaat uit naar gelijke onderwijskansen, dus ook voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Mechelen profileert zich op deze manier als een echte onderwijsstad voor iedereen”, besluit sp.a-schepen Caroline Gennez.