1/ Betere informatie-uitwisseling, dynamische databank en meer budget

Onze veiligheidsdiensten vergaren te weinig informatie en de informatie die ze hebben wisselen ze onvoldoende uit met binnenlandse en buitenlandse diensten. Als we dat snel verbeteren, kunnen wij in de toekomst aanslagen voorkomen en levens redden. Daarom moeten er direct meer middelen en mensen vrijgemaakt worden voor het vergaren van inlichtingen, en voor het opvolgen en screenen van mensen die een risico vormen voor de maatschappij.

Veiligheids- en inlichtingendiensten moeten kunnen werken met betere informaticasystemen die volledig met elkaar verbonden zijn. Zo moet er veel meer personeel ingezet worden op het doorlichten van het internet en moeten de zo gewonnen inlichtingen opgeslagen worden in een centrale, dynamische databank die door alle veiligheidsdiensten raadpleegbaar is.

Het budget voor veiligheid moet ook omhoog: de geplande vermindering van de middelen voor de staatsveiligheid moet niet alleen teruggedraaid, maar zelfs verhoogd worden.

2/ Onderzoekscommissie en betere organisatie

Het installeren van een parlementaire onderzoekscommissie. Die moet onmiddellijk aan de slag gaan met het doorlichten van de werking van de veiligheids- en inlichtingendiensten. Zij moet kunnen werken achter gesloten deuren en in samenwerking met experten op het terrein.

De noodzakelijke verbeteringen aan de veiligheids- en inlichtingendiensten moeten centraal gecoördineerd worden, het beste door een regeringscommissaris voor veiligheid. Die moet er op toezien dat alle maatregelen die nodig zijn om onze veiligheidsdiensten sterker te maken, ook echt en snel uitgevoerd worden. Zonder zo’n coördinatie zullen de hervormingen er niet komen.

3/ Eén politiezone voor Brussel

Brussel moet 1 politiezone worden. Wij vragen een snelle behandeling van het voorstel dat sp.a heeft ingediend in december 2014 voor het vormen van die ene politiezone in Brussel. Het efficiënt verzamelen en uitwisselen van informatie binnen en met Brussel zal daardoor in zeer hoge mate vooruitgeholpen worden.

4/ Inlichtingen op Europees niveau uitrollen

Terroristen kennen geen grenzen - de veiligheids- en inlichtingendiensten mogen die evenmin hebben. Daarom is het van levensbelang dat wij de Europese uitwisseling van informatie op punt zetten en versterken. Als inlichtingen vlot uitgewisseld worden over de Europese grenzen heen, kunnen personen die een veiligheidsrisico vormen veel beter gescreend en opgevolgd worden. Hun bewegingen kunnen opgevolgd worden over de grenzen heen, waardoor de kans dat ze gestopt worden, vergroot wordt.

In deze dramatische omstandigheden past alleen samenwerking over de partijgrenzen heen. Wij zullen meewerken aan alles wat de komende dagen en weken gedaan kan worden om samen de werking van de veiligheidsdiensten te verbeteren op alle plaatsen waar dat mogelijk is. Alleen een samenwerking die zorgt dat we snel en gericht de veiligheid verhogen, is een juiste doelstelling. Regeringen en parlementen moeten daartoe onmiddellijk al het mogelijke doen.

Namens sp.a,

Voorzitter John Crombez