Het zijn Sigrid Depraetere, thuisverpleegkundige uit Aalbeke, Nancy Desmet, zorgkundige uit Bellegem, Heidi Tiebergyn, psychiatrisch verpleegkundige uit Kooigem en Debby Nuttin, zorgkundige in een woonzorgcentrum, uit Overleie in Kortrijk.

Sigrid Depraetere

Sigrid Depraetere (46) woont in de Draaiweg in Aalbeke met haar zoon en dochter. Ze werkt als verpleegkundige bij de dienst thuiszorg van de Bond Moyson en is gespecialiseerd in de begeleiding van diabetespatiënten. ‘Bij mijn huisbezoeken voel ik de eenzaamheid vaak fysiek aan. Menselijk contact zorgt voor zachtheid, de maatschappij is momenteel veel te hard voor veel mensen, vaak senioren. Daar wil ik iets aan doen. Sp.a is de partij die met tal van initiatieven in Kortrijk de strijd tegen eenzaamheid voert, zodat niemand achterop blijft.’ 

De zoon van Sigrid is Harm Vanhoucke, één van de grote beloften in de Belgische wielerwereld. Harm wordt als een groot klim- en rondetalent beschouwd en doet op 1 juli de overstap van het U23-team naar de profkern van Lotto-Soudal. Mama Sigrid is Harms grootste supporter en staat mee in voor de omringende activiteiten rond deze Aalbeekse wielerbelofte.

Nancy Desmet

Nancy Desmet (47) groeide op in Kortrijk en woont in de Tonnenmakersstraat in Bellegem samen met haar partner. Ze heeft drie zonen, waarvan er twee nog thuis wonen. Nancy startte bij de poetsdienst van Bond Moyson, via een extra opleiding verkreeg zij een diploma als zorgkundige. Sinds dik een jaar werkt ze in een woonzorgcentrum. 

‘Ik kies voor sp.a Kortrijk omdat de partij ervoor zorgt dat mensen erop vooruit gaan. Zelf kon ik me via het ziekenfonds bijscholen tot zorgkundige. Ik wil verder mee helpen om van Kortrijk een warme stad te maken die naar iedereen omkijkt.’

Debby Nuttin

Debby Nuttin (38) studeerde af in de richting Zorg in het KTA in Kortrijk en werkt als zorgkundige in een woonzorgcentrum in Kortrijk. Debbie is met haar partner een trotse en actieve inwoonster van Overleie. 

Debby: ‘Er waait de laatste 6 jaar een nieuwe wind in Kortrijk. De sp.a heeft ervoor gezorgd dat het bestuur veel meer op mensenmaat werkt. Denk maar aan de heraanleg van het Sint-Amandsplein waarbij geluisterd werd naar de soms uiteenlopende verzuchtingen van alle Overleienaars. Op onze wijk en overal elders in Kortrijk is er veel te doen, zowel voor jong als oud. Dat moet zo blijven.’

Ook wil Debby zich inzetten voor dierenwelzijn. ‘De recente initiatieven die de sp.a-schepenen hiervoor hebben genomen zijn de juiste: ik verwijs ondermeer naar de opvanggezinnen voor huisdieren, de dierenvoedselbank en de sociale dierenarts. Ook de voederpas die Bert Herrewyn recent invoerde voor zwerfkatten vind ik een goede zaak.’

Heidi Tiebergyn

Heidi Tiebergyn (34) is een rasechte Kooigemse. Ze studeerde af als psychiatrische verpleegkundige aan de hogeschool Vives. Ze werkt in een psychiatrisch centrum, op de gesloten crisisafdeling. Heidi is actief in het Kooigemse dorspleven zoals met de Pleintjesfeesten. ‘Het zal niet verrassen dat ik zorg in het hart draag. Ik werk met mensen die het bijzonder moeilijk hebben. Als je zorgt voor mensen, kom je al snel bij de sp.a terecht.’

‘Er is de laatste tijd veel gebeurd voor Kooigem, denk maar aan de heraanleg van Kooigem Plaats. Toch zijn er dingen die beter kunnen. Zo moeten we de openingstijden van de dorpsbib uitbreiden en moet Kortrijk lobbyen voor een betere busverbinding. Maar misschien kan de stad zelf al iets organiseren.

’Philippe De Coene beaamt: ‘Als het experiment van de verbinding tussen Aalbeke en Rollegem goede resultaten biedt, overwegen we om ook een busje in te leggen van en naar Kooigem.’

Voor meer info:

- Sigrid Depraetere 0497 914 050

- Debby Nuttin 0497 466 297

- Nancy Desmet 0476 683 035

- Heidi Tiebergyn 0476 403 734

- Philippe De Coene 0477 453 232