Huis nummer 5 in de Nauwstraat is beschermd als monument. 'Ik ben erg tevreden dat ons voorstel om ook dit gebouw te beschermen door de minister zo snel is gevolgd. Dit pand vormt het logische sluitstuk', aldus schepen van Monumentenzorg Karel Geys (sp.a).

Panden 7, 9 en 11 -cafés Gouden Vis, Den Akker en De Stille Genieter - werden eerder al beschermd.

Het gebouw dat nu is opgenomen in de lijst dateert van de zeventiende eeuw en staat bekend als de 'vijf haringen'.

Door de bescherming kunnen de eigenaar subsidies krijgen tot veertig procent voor instandhoudings- en onderhoudswerken. 'We kunnen nu de panden op een gezamenlijke manier aanpakken, daarover gaan we met alle eigenaars aan tafel zitten voor een totale renovatie', zegt Geys nog.