Nu de kerstvakantie eraan komt, wil de meerderheid nog snel op een drafje de 1468 bladzijden van het zomerakkoord erdoor jagen. “Maar als de meerderheid zo laat klaar is, kan je ons niet verwijten dat er geen tijd meer is”, zegt Meryame Kitir.

Pas donderdagavond kregen de federale parlementsleden de definitieve teksten uit het zomerakkoord. “Het is een zomerakkoord, maar de regering heeft er tot in de winter over gedaan om met de teksten te komen”, zegt Meryame Kitir. “Als de meerderheid zo laat klaar is, kan je ons niet verwijten dat er geen tijd meer is, want volgende week is het al de laatste week voor het kerstreces. Dit is gewoon ongehoord.'

Daarom heeft Kitir voorgesteld om twee hoofdstukken pas na het reces te behandelen: de goedkopere startersjobs voor jongeren, en het onbelast bijverdienen. “Dat kan, want onbelast bijverdienden gaat pas in vanaf februari 2018, de startersjob voor jongeren pas op 1 juli 2018. Er is dus geen druk om die dossiers nu door het parlement te jagen. Bovendien is op de maatregel rond het onbelast bijverdienen zoveel kritiek gekomen uit het middenveld, van academici en sociale partners dat wij absoluut hoorzittingen over dat thema willen. We willen cijfermateriaal, we willen het effect ervan kennen, we willen weten of het de reguliere arbeid verdringt. Je kan van ons niet verwachten dat we dat op een halve middag bespreken. In elk geval heeft de meerderheid het zichzelf moeilijk gemaakt. De kans wordt zo heel klein dat alles voor het einde van het jaar besproken is, en dat komt door de meerderheid zelf. Hadden ze een week geleden ingediend, zou het nog lukken. Maar op deze manier denk ik niet dat het haalbaar is”, besluit Meryame Kitir..