Leuven is de afgelopen jaren een pak groener geworden. En de stad gaat op dat pad verder. Het Sluispark aan de Vaartkom, dat samen met de buurt ontworpen werd, is helemaal klaar. De Leuvenaars kunnen uitkijken naar nog meer nieuwe parken, zoals Park Belle Vue of Park Tweewaters. (Foto: Dieter Vyvey)

Momenteel telt Leuven al een zeventigtal parken en open tuinen in allerlei formaten. Zo'n tachtig procent van de Leuvenaars woont op minder dan 400 meter van openbaar groen. “Groen en water zijn ontzettend belangrijk voor de kwaliteit van leven in een stad. We willen van Leuven één van de groenste steden van Europa maken, daarom werken we tegelijkertijd aan verschillende parken. Na het Treinpark op de Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo is nu ook het Sluispark klaar. Park Belle Vue in Kessel-Lo en het Janseniuspark op de nieuwe woonsite aan de Minderbroederstraat zijn de volgende parken waar de Leuvenaars kunnen van genieten”, vertelt schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani. Samen met Park Tweewaters komt er zo’n 7 hectare extra park in Leuven, goed voor 11 voetbalvelden. Een inspanning die ook erkend wordt door Europa, dat recent bekend maakte dat Leuven bij de beste drie steden is voor de European Green Leaf Award. Dat is een prijs voor kleinere steden die zich inspannen om te verduurzamen en zo de levenskwaliteit van hun inwoners verbeteren.

Het Sluispark is naast Keizersberg de groene long van de Vaartkom. “In die nieuwe stadswijk zijn honderden mensen komen wonen. Zij kunnen nu genieten van een extra park, zo groot als het stadspark”, zegt schepen van Openbaar Groen Myriam Fannes. “Samen met projectontwikkelaar Virix en de buurtbewoners hebben we dit park ontworpen en aangelegd. Het resultaat mag er zijn!” Omdat het een echt buurtpark moet worden, vond de stad het van in het begin belangrijk de bewoners ook van dichtbij te betrekken in het hele ontwerpproces. Zij konden mee wensen en ideeën uiten.

Water staat centraal in het Sluispark. “Niet alleen is de Dijle er opnieuw opengelegd, het water zal er ook écht voelbaar zijn”, zegt Ridouani. “Dankzij de lange zittrappen tot aan het water en vooral de waterspeeltuin, die er op vraag van de buurtbewoners ligt. Plaatsen waar je in of vlakbij het water kan, zijn vaak trekpleisters, ze spreken jong en oud aan. Daarom zorgen we dat er extra waterplezier bij komt, bijvoorbeeld aan het Blauwputplein op de Centrale Werkplaatsen, of op het Hooverplein. En Leuven-Bad in de Vaartkom zijn we volop aan het onderzoeken.”

Het Sluispark is een plek waar iedereen elkaar kan ontmoeten in een aangename en rustige omgeving. “Centraal in het park is er een grote grasoppervlakte en ter hoogte van de huidige Sluisstraat staat een podium van zo'n 10 op 20 meter waar optredens kunnen plaatsvinden”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies. In het park zelf staan verschillende rustbankjes.

Het water speelt ook een belangrijke rol in de biodiversiteit van de omgeving, door de vistrappen, een constructie waarmee vissen langs obstakels kunnen zwemmen, en de ecologische moeraszone in de zandvang. Dat is een constructie die tussen de Dijle en de vaart ligt. Het water wordt in de zandvang sterk vertraagd door de grote diepte en de twee bochten. Zo bezinkt het zand daar al, in plaats van in de vaart zelf. 

De nieuwe Sluisstraat is voor voetgangers en fietsers een aangename, groene verbinding doorheen het Sluispark tussen de Vaartkom en het stadscentrum.

Groennetwerk

In nieuwe ontwikkelingen, zoals de Hertogensite, gaat aandacht naar vergroening en water. “Op verschillende plaatsen in de stad zijn de waterlopen na decennia opnieuw opengelegd, vaak met vergroening en zitruimte aan de oevers, zoals recent nog aan de binnentuin van studentenresidentie Rega aan Sint-Maartensdal”, zegt Ridouani.

“De bestaande en nieuwe groene zones in de stad gaan we met elkaar verbinden zodat we een groennetwerk creëren door het hele grondgebied”, vult Carl Devlies aan. De binnenstedelijke Dijlevallei is daar een goed voorbeeld van. Naast de bestaande parken of parken in aanleg zijn ook het park Hertogensite, de uitbreiding van het Dijlepark en de groene Bodartpoort in ontwerp. Een ander voorbeeld is de Molenbeekvallei.  “We rijgen er verschillende parkjes en groeneilanden aan elkaar, waardoor er een aangename wandel- en fietsverbinding tussen de Naamsepoort en Bierbeek ontstaat, via het Ruelenspark, het Van Ostaijenpark, Park Cadol en Parkabdij.”