De prijzen in de woonzorgcentra zijn een voortdurende bron van debat. Het voorbije jaar vroegen vier op de tien rusthuizen in Vlaanderen een prijsverhoging aan voor een of ander tarief. De OCMW’s van Kortrijk, Avelgem, Harelbeke, Wervik en Zwevegem zetten met dit nieuw contract een stap richting goedkopere gezondheidszorg voor de bewoners van hun woonzorgcentra. Het nieuwe contract voor de levering van niet-terugbetaalbare medicatie loopt over vijf jaar. Het contract start in Kortrijk in januari 2017. Bij de vier andere OCMW’s begint het contract nog in de loop van dit najaar, afhankelijk van de einddatum van hun huidige lopende contracten.

Met het contract bedienen we meer dan 1.110 bewoners in elf woonzorgcentra.

 

 

Huidige situatie

Nieuwe werkwijze

Bewoner 1 – zwaar profiel

225,19 € / maand

103,88 € / maand

Bewoner 2 – medium profiel

141,73 € / maand

100,93 € / maand

Bewoner 3 – licht profiel

  76,73 € / maand

  46,61 € / maand

 Kortrijk had het raamcontract al in oktober 2015 willen vernieuwen. Maar na een klacht bij de Raad van State wegens een procedurefout besliste het OCMW om de procedure volledig over te doen. Het nieuwe contract gaat naar de firma MDD Pharma uit Waver. In woonzorgcentra ligt het medicatiegebruik hoog. Bewoners betalen gemiddeld 140 euro per maand voor niet-terugbetaalbare medicatie. Verpleegkundigen spenderen veel tijd aan het klaarzetten en toedienen van de juiste medicijnen. Door het gebruik van grote verpakkingen zijn er soms overschotten. Bij het afsluiten van het nieuwe contract werd dan ook de focus gelegd op de kwaliteit en de efficiëntie van de levering, gecombineerd met een vermindering van de kostprijs voor bewoners.In het nieuwe contract is de apotheek verantwoordelijk voor de dagelijkse levering, het voorraadbeheer, het beheer van het formularium (dit zijn de adviezen voor medicatie zoals overeengekomen door alle zorgverleners) en de controle op het medicatieschema. De apotheek vervult een adviserende rol, onder meer naar gebruik van generische geneesmiddelen, wat ook een kostenbesparing betekent. We evolueren naar een dagelijkse levering op maat van de bewoner, volledig geautomatiseerd via een robotsysteem. Daardoor wordt de foutenmarge beperkt.  Het nieuwe contract gaat ook uit van generische medicatie, ondersteund en gecontroleerd door de raadgevende artsen van de woonzorgcentra. Dit laat de kostprijs nog eens gevoelig dalen. In het bestek werd ook nog eens een extra korting van 15 procent gevraagd op de levering van niet-terugbetaalbare medicijnen.Voor bewoners met een zwaar profiel betekent dit een besparing van maar liefst 54 procent. Bewoners met een medium medicatieprofiel besparen 29 procent, lichte gebruikers betalen 40 procent per maand minder.

Contact - Philippe De Coene

Schepen van Sociale Zaken, OCMW, Armoedebestrijding en Consumenten

Telefoon: 0477 45 32 32 | E-mail: philippe.decoene@ocmwkortrijk.be