1. Als het leven duurder wordt, stijgt uw loon mee

Met ons geen afschaffing van de index. We behouden uw koopkracht en geven een extra werkbonus aan de modale en lagere inkomens. Met ons ook geen BTW-verhoging die de prijzen de hoogte in jaagt. Tot slot geven we jonge mensen een duwtje in de rug door de belastingvrije som op te trekken. Dat kan helpen bij het kopen of huren van een huis, om allerlei verzekeringen af te sluiten, of wanneer je een gezin wil stichten.

2. We verlagen de belastingen op werk

Dat doen we niet door het leven duurder te maken of de index af te schaffen, maar door aan zij die vandaag niet bijdragen een faire bijdrage te vragen. België bengelt achteraan de OESO-klas bij vermogenswinstbelastingen. Wie zijn geld voor zich laat werken, moet ook fair bijdragen. Met die opbrengst verlagen we de lasten op arbeid voor jongeren, 50-plussers en kortgeschoolden, want dat levert het meeste jobs op.

3. U hebt recht op uw pensioen na 42 jaar werken

Dat is duidelijk en rechtvaardig voor iedereen. Zorgt u intussen een tijd voor de kinderen of een familielid, valt u tijdelijk zonder job, of wordt u ziek, dan zijn we solidair en loopt de teller gewoon door. Werkt u langer dan 42 jaar? Dan wordt u daarvoor extra beloond. We kijken dus niet naar de leeftijd, wel naar de kilometers op de teller.

4. Elk kind is voor ons gelijk

In ons voorstel krijgt elk kind dezelfde kinderbijslag: 130 euro. Maar kinderen kiezen niet in welke wieg ze liggen. Daarom trekken we de sociale toeslagen voor gezinnen met een bescheiden inkomen (tot 2.500 euro bruto) op. Wij garanderen ook het recht op kinderopvang zodat wie zich na drie maand zwangerschap inschrijft zeker een plaats heeft. Om de nood aan extra plaatsen op te vangen, creëren we er 20.000 bij die betaalbaar zijn en voldoen aan de kwaliteitsvereisten.

5. Wij gaan voor toponderwijs voor iedereen

Ons onderwijs duwt te veel ontmoedigde jongeren naar de uitgang zonder diploma. De oplossing is het opwaarderen van technische richtingen, en elke leerling op zijn tempo laten proeven van alle vakken. Latijn is evenwaardig als techniek, zoals een loodgieter evenveel waard is als een professor. We zetten de goedgekeurde hervorming door en gaan voor een brede eerste graad en studiekeuze op 14 jaar.