De voorbije jaren werden al de eerste belangrijke maatregelen genomen maar nu moeten we een stap verder durven gaan: met een groenbudget voor elke wijk, een dakisolatieplan voor 5.000 woningen, een nieuw circulatieplan voor het centrum van de stad en de deelgemeenten, invoering van een lage emissiezone en overkapping van de E17.

Gezonde lucht: nu al één van onze prioriteiten

Sporadische metingen en Vlaamse meetmodellen laten uitschijnen dat het soms slecht gesteld is met de luchtkwaliteit op bepaalde plekken in de stad. Schepenen Bert Herrewyn en Axel Weydts zetten daarom al jaren in op meer groen in straten en op pleinen, meer natuur, meer fietsgebruik en een autoluwere binnenstad. Met als recentste voorbeelden de fietspremie, de premie geveltuinen, de autoluwe Leieboorden en de knip op de Leiebrug. Dankzij de sensoren kunnen we nu echt ter plaatse gaan meten en kunnen we gerichter dan ooit de luchtvervuiling aanpakken.

Vijfpuntenplan gezonde lucht voor de volgende beleidsperiode

1. Een groenbudget voor elke wijk van minstens 50.000 euro

 • Bomen en planten zuiveren de lucht, zo kunnen bomen een vermindering geven van 15 tot 20% fijn stof en van 10% stikstofoxide (NO2). Een volwassen boom kan 150 kg CO2 per jaar absorberen. Als gevolg daarvan spelen bomen ook een belangrijke rol in het beperken van de effecten van klimaatverandering.
 • Om de vergroening van straten en wijken te stimuleren en het draagvlak hiervoor te vergroten, voorzien we in de volgende beleidsperiode voor iedere wijk een budget voor groenaanleg van minstens 50.000 euro.
 • Dat is realistisch, in de meerjarenbegroting 2014-2019 voorzagen we ongeveer 1,8 miljoen euro voor investeringen in kleinere groenwerken. Dit willen we licht verhogen tot minstens 2 miljoen euro en volledig toewijzen aan de aanplant van nieuw en beter groen in de ongeveer 40 wijken van Groot-Kortrijk.
 • De wijk beslist zelf hoe ze dit besteden, uiteraard afhankelijk van de mogelijkheden ter plaatse: inzetten op bomen, (bessen)struiken, gevelplanten, groenslingers, …
 • We stimuleren de aanplant van bomen, struiken en gevelplanten die een sterke luchtzuiverende werking hebben en geven de voorkeur aan autochtoon groen omwille van de biodiversiteit.

2. Een dakisolatieplan voor 5.000 woningen

 • Minder verwarmen, betekent minder fijn stof. Tot 30% van de gestookte energie verdwijnt gewoon via een slecht of niet-geïsoleerd dak. Ongeveer 20% van de woningen in Vlaanderen heeft helemaal geen dakisolatie: voor Kortrijk betekent dit ongeveer 7.000 woningen of appartementsgebouwen. Jaar na jaar schroeft Vlaanderen de ondersteuning voor dakisolatie terug.
 • De stad kan en moet hier meer dan ooit het verschil maken. Niet alleen door premies en begeleiding aan te bieden, ook door zelf te gaan aankloppen bij de burger. Op zes jaar tijd willen we op bezoek gaan bij duizenden woningen, evenredig gespreid over de deelgemeentes. We gebruiken de dakenscan van Kortrijk om de wijken met vele slecht of niet geïsoleerd woningen te identificeren.
 • De wijken die er het slechtst aan toe zijn krijgen prioriteit. Woning per woning brengen we de situatie in kaart, maken we een plan op om de dakisolatie aan te brengen of te verbeteren en wijzen we de weg naar financiële ondersteuning in de vorm van premies of groepsaankopen. We hebben de ambitie om op deze manier minstens 5.000 eigenaars te overtuigen om hun dak te isoleren.
 • Volgens het huidige premiereglement moet een woning ouder zijn dan 25 jaar. Voor kwetsbare gezinnen schaffen we die voorwaarde af. In de wijken waar we langsgaan, krijgen bewoners éénmalig de kans om ook voor jongere woningen in te tekenen op de premie.

3. Een circulatieplan om de stad leefbaar en bereikbaar te houden

 • Autoluwere steden dragen sterk bij aan een goeie luchtkwaliteit. Na de invoering van het circulatieplan in Leuven, blijkt dat in sommige straten de luchtkwaliteit tot 2,5 keer beter is dan voorheen.
 • We werken een circulatieplan uit op maat van Kortrijk en deelgemeentes, in samenspraak met de bevolking en op basis van objectieve data zoals de verkeersstromen en resultaten van de metingen van de luchtkwaliteit. We gaan hierbij stapsgewijs te werk.
 • Het gaat om meer dan gezonde lucht. We willen hiermee de leefbaarheid én de bereikbaarheid van onze straten en pleinen voor bewoners en bezoekers verbeteren. Wie als bewoners of bezoeker naar de stad komt, zal vlotter binnen en buiten kunnen rijden en zoekverkeer wordt tot een minimum herleid. Het beste fietsplan is een circulatieplan. Autoluwe omgevingen hebben een zeer positieve impact op fietsgebruik en veiligheid voor fietsers en wandelaars. Autoluwere straten betekent ook een vlottere doorstroming voor onze bussen.

Het circulatieplan bevat volgende elementen:

- Uitbreiding van het winkel- wandelgebied met de Kapittel-, Pieter De Cockelaere- en Begijnhofstraat, het Deken Zegerplein aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de Onze-Lieve-Vrouwestraat en de Grote Markt aan de kant van hotel Damier.

- Een circulatieplan voor de binnenstad waarbij we het doorgaand verkeer volledig weren en het bestemmingsverkeer zo snel mogelijk ondergronds brengen.

- Een circulatieplan voor de wijken binnen de R8: we leiden het verkeer zo snel mogelijk naar de ring, beperken doorgaand verkeer door woonwijken en verbeteren de verkeersdoorstroming op de R8.

- We organiseren zoveel mogelijk schoolstraten waar bij het begin en einde van de schooldag gemotoriseerd verkeer buiten de straat van de school wordt gehouden.

4. Een lage emissiezone om de meest vervuilende wagens te weren

 • Na Antwerpen, Gent, Hasselt, Mechelen, Willebroek en Brussel willen we ook in Kortrijk een lage emissiezone invoeren die de meest vervuilende wagens weert.
 • Door de oprichting van een stadsdistributiecentrum kunnen we vervuilende vrachtwagens en bestelwagens weren uit stad en deelgemeentes en zoveel mogelijk vervangen door elektrische voertuigen.

5. Park 17: overkapping van de E17

 • We deden eerder al het voorstel om de E17 te overkappen en op de kap een stadspark aan te planten. Zo willen we onder meer de luchtkwaliteit verbeteren in de dichtbevolkte woonwijken tussen de complexen van Kortrijk Zuid en Kortrijk Oost.
 • We werkten het voorstel verder uit en verwerkten dit met het nodige cijfermateriaal over verkeersstromen, luchtkwaliteit en geluidshinder in een bewonersbrief, zie bijlage. Deze brief bussen we binnenkort bij bijna 2.000 huishoudens in de aanpalende wijken.

Meer info:

 • Philippe De Coene, lijsttrekker en kandidaat-burgemeester sp.a Kortrijk - 0477 / 45 32 32
 • Bert Herrewyn - 0496 / 25 81 54
 • Axel Weydts - 0479 / 29 93 40
 • Jan Desmet - 0497 / 62 44 16
 • Lieselot Devroe - 0485 / 13 24 33