Na een constructief gesprek tussen Vlaams minister Vandenbroucke en mezelf is de rust teruggekeerd binnen sp.a. De violen zijn opnieuw gelijkgestemd. Frank en ik hebben een aangenaam, opbouwend gesprek gehad waarin hij oren had naar mijn argumenten. Om te kunnen wegen op de volgende ronde van de staatshervorming wordt een actieplan opgesteld dat elk voorstel op haar merites zal beoordelen.