In de beleidsnota van deze meerderheid staat letterlijk : “het project stationsomgeving is een niet onbelangrijk element in het kader van de Izegemse stadskernvernieuwing.
We zijn ons echter ten zeerste bewust van de financiële aspecten en een aantal knelpunten inzake mobiliteit.” Na gesprekken met Infrabel bleek algauw dat met geld over de brug komen niet voor de eerste jaren ging zijn. Dat wil echter niet zeggen dat we het lobbywerk rond dit project en de daarmee gepaard gaande fondsenwerving niet levendig moeten houden. Dit blijft voor ons een prioritair project.

Het kunnen wegnemen van een spooroverweg blijkt nog altijd een NMBS prioriteit te zijn, wat dan weer hoop heeft om zo een tunnel gefinancierd te krijgen. In de zopas voorgestelde nota staat duidelijk : “de gefaseerde vernieuwing van de stationsomgeving en het bouwen van een tunnel onder de sporen.”
Het is dus niet de bedoeling om de voorkeur van de meer dan 300 aanwezigen op het groot synthesemoment visie 2030 van 4 februari in de Leest, zomaar teniet doen door te verwijzen naar een budgetspel.

Verdere keuzes die in de leest werden gemaakt door een, mag ik wel zeggen heterogeen publiek, waren Site Strobbe en het kasteelpark Blauwhuis. Het vertrek van drukkerij Strobbe heeft de stad de unieke regierol om dit stadsdeel in zijn totaliteit aan te pakken. Eigenlijk zien wij dit als een vooruit geschoven project in de gefaseerde vernieuwing van de stationsomgeving en het centrum. Hopelijk krijgen wij het zover dat “alle eigenaars” vanaf Brugstraat over het Baertshof tot aan de vroegere belastingen meestappen in deze voor Izegem ongeziene opportuniteit tot stadkernvernieuwing. Site Baertshof, ware misschien een meer toepasselijke projectnaam.

En dan nog iets wat uit de hemel komt gevallen voor alle Izegemnaars, een stadspark van bijna 10 hectare. Jammer natuurlijk dat er bij een park meestal een kasteel hoort. Hier gaan wij ervan uit dat mits goede afspraken en interessante voorwaarden, zeker interesse zal zijn om een mooie nuttige, invulling te geven aan dit gebouw. Een invulling door een organisatie zoals dit gebeurd is met het kasteel van Rumbeke, ziet sp.a voor mogelijk. Wij hopen dat het nooit zover komt dat de stad daar zelf zware investeringen hoeft te doen. 

Ik ben nu 57, ik hoop dus dat ik het nog allemaal meemaak om vanaf “de plataan”, via central park het centrum met zijn prachtige autoluwe Koornmarkt zal bereiken en dan via Baertshof onder de spoorweg en over het restant van de brug te wandelen op de mandel tot in Emelgem om er in de brouwerij een kasteelbier te drinken.