Op vrijdag 20 april 2018 organiseren de Halse Curieus- en VIVA-SVV-afdeling een infoavond rond het gebruik van sociale media door kinderen. Gastspreker van dienst is Prof. Dr. Katia Segers, communicatie-experte verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

“Wie goed om zich heen kijkt, merkt op dat kinderen steeds vroeger in contact komen met sociale media.” legt Arno Pirolo, secretaris van Curieus Halle, uit. “Er gaan hier en daar dan ook stemmen op het gebruik van dergelijke netwerken strenger te reguleren, wat zeker en vast een onderwerp is waarrond men het maatschappelijk debat kan aangaan.”

“Ook de recente heisa rond het omgaan met de privacy van gebruikers door socialenetwerksites zoals Facebook zet ons aan om een dergelijk gespreksmoment te organiseren.” vult Christiane Denayer, voorzitster van VIVA-SVV Halle, aan. “De expertise van een communicatiewetenschapper als Katia Segers zal hierbij ongetwijfeld enorm van pas komen.”

De infoavond “Help! Mijn kind wil op Facebook!” gaat door in Zaal Molenborre, Molenborre 12A, 1500 Halle. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via viva-svv.halle@telenet.be of via het nummer 0479/79.98.44 en dit voor een democratische kostprijs van € 5,00.