In december gaf de provincie Vlaams-Brabant aan On Wheels de opdracht om 2.000 aangepaste parkeerplaatsen op te meten en in kaart te brengen.

Dat is immers erg handig voor de gemeenten en vooral voor de gebruikers. Bovendien is dit een primeur voor Vlaanderen. De resultaten werden op 24 mei voorgesteld in het provinciehuis.

In elke gemeente moeten minstens 6 % van de parkeerplaatsen aangepast zijn voor personen met een handicap. Die plaatsen zijn gereserveerd voor bezitters van een officiële parkeerkaart en moeten voldoen aan een aantal voorwaarden. Maar in de praktijk loopt het soms wat mis.

‘De studie brengt een aantal interessante zaken aan het licht’, vertelt gedeputeerde voor gelijke kansen Marc Florquin. ‘Zo zijn meer dan 45 % van de langsparkeerplaatsen korter dan wettelijk voorgeschreven. Bij 16 % van de parkeerplaatsen ontbreekt dan weer een uitstapzone waardoor ze nauwelijks bruikbaar zijn. En nog steeds hebben 18% van de parkeerplaatsen  kasseien als ondergrond. Geen luxe voor rolstoelgebruikers’.

Weinig bemoedigende cijfers, al is er reden tot hoop. ‘Met vrij beperkte inspanningen kan de situatie zeer snel verbeteren’, licht Marc Florquin toe. ‘On Wheels bezorgde elke gemeente een overzicht van de gescreende parkeerplaatsen. Dankzij de provincie krijgen de gemeenten gratis advies door Inter als ze verbeteringen  willen aanbrengen. Met wat goede wil ziet de situatie er straks dus veel rooskleuriger uit!’