Via de subsidie handelskernversterking steunt de provincie opnieuw 10 kernversterkende initiatieven in Vlaams-Brabant voor een totaalbedrag van 109.000 euro. Detailhandel is, in combinatie met wonen en recreatie, één van de belangrijkste voorwaarden voor bruisende dorps-en stadskernen.

 De provinciale middelen kunnen ingezet worden om een kernversterkende visie te ontwikkelen op onder andere het detailhandelsbeleid of horecabeleid in de gemeente:

-  Leuven en Hoeilaart zullen het horeca-aanbod versterken aan de hand van een horecabeleidsplan
-  Herent investeert in een visie op de detailhandelsactiviteiten
-  Lennik investeert in een studie voor de herinrichting van het marktplein

Daarnaast steunt de provincie concrete kernversterkende projecten:

-  Begijnendijk investeert in een nieuwe centrumparking
-  De gemeenten Hoeilaart en Boortmeerbeek investeren beiden in de herinrichting van een plein in de handelskern
-  In Geetbets wordt de Dorpsstraat via verschillende maatregelen gepromoot als gemeentelijk winkel- en ontmoetingscentrum
-  De gemeente Rotselaar en stad Aarschot voeren acties tegen leegstand, zoals het opmaken van een prospectus van de    
    handelspanden, een etalagebestickeringsactie en een acquisitiegids

Ook in 2017 zet de provincie Vlaams-Brabant volop in op handelskernversterking. Heeft jouw gemeente een project dat de handelskern kan versterken? Of wil jouw stad graag beroep doen op een consultant om bijvoorbeeld een detailhandelsplan te laten opmaken? Dien dan tegen uiterlijk 15 april 2017 een subsidievoorstel in!

Lees meer over het subsidiereglement aan de gemeenten.