De democratische partijen van meerderheid en oppositie dienden een resolutie in waarin ze vragen aan de Vlaamse regering om voedselverspilling tegen te gaan. Aansluitend op de Wereldvoedseldag, lanceerde 11.11.11 een campagne tegen voedselverliezen. Deze resolutie sluit daar nauw bij aan. Ook de nieuwe Vlaamse regering kondigde in het regeerakkoord 2014-2019 actieplannen aan tegen voedselverspilling.

“Er gaat veel voedsel verloren. Dat is schrijnend. Van iedere 4 miljard ton die jaarlijks geproduceerd wordt in de wereld, wordt één derde niet door mensen gegeten. Voedsel verdwijnt in elke schakel van de voedselketen: in de landbouw, het transport, de verwerking, de distributie, de horeca en catering, en bij de consumenten. Iedereen draagt dus een verantwoordelijkheid, zowel producenten als handelaars en consumenten”, aldus de initiatiefnemers van deze resolutie. “In Vlaanderen wordt er per jaar tussen de 15 en de 23 kg bruikbaar voedsel weggegooid per persoon. Voor gans Vlaanderen betekent dit 120.000 ton voedsel. Jaarlijks gooit een gezin van 4 voor meer dan €300 in de vuilbak.“

Daarenboven is er een relatie tussen deze problematiek en de honger in de wereld, de stijgende wereldbevolking, de klimaatopwarming en de bijhorende ecologische problemen.

Daarom vraagt het Vlaams Parlement aan de Vlaamse regering een aantal stappen te zetten. Dat is o.a. overleg organiseren en acties opzetten zodat er geen voedsel wordt weggegooid omwille van het uitzicht. Ook met de betrokken sectoren in overleg treden om te komen tot bindende en afdwingbare gedragscodes om onfaire handelspraktijken die tot verlies of verspilling leiden, aan banden te leggen. Het parlement vraagt verder te onderzoeken op welke manier meting, registratie en rapportage op alle niveaus van de voedselketen verbeterd kunnen worden zodat er meer duidelijkheid wordt geschapen over de hoeveelheden voedsel die in elke schakel worden verspild. En op basis van deze gegevens met de voedingssector efficiënte plannen van aanpak op te maken, met duidelijke afspraken over realistische en precieze preventiedoelstellingen, en erop toe te zien dat de betrokken spelers uit de voedselketen de gemaakte afspraken effectief naleven.

In dit kader is een duidelijke rapportering aan het parlement gevraagd over 'de totstandkoming van de roadmap van het Vlaams Ketenoverleg Voedselverlies' en de cascade van het waardebehoud beleidsmatig te verankeren.

De resolutie is ondertekend door Bart Caron (Groen), Bart Dochy (CD&V), Wilfried Vandaele (N-VA), Francesco Vanderjeugd (Open VLD) en Els Robeyns (SP.A).

Lees de resolutie in bijlage.