Isoleren is de gemakkelijkste en goedkoopste manier om onze energiefactuur onder controle te krijgen. Het is dus goed nieuws dat er sinds de invoering van de Vlaamse dakisolatiepremie elk jaar drie keer meer daken worden geïsoleerd dan voorheen. Maar er zijn ook overbodige premies, terwijl andere vormen van isolatie, zoals muur- en vloerisolatie, nog niet ondersteund werden. Daarom heeft de Vlaamse regering beslist om het premiestelsel grondig te hervormen. "Dankzij de premies zijn we in Vlaanderen massaal aan het isoleren geslagen", zegt Michèle Hostekint. "Met dit warmteplan gaan we op dat elan door en krijgt iedereen uitzicht op een geïsoleerde woning".

"Iedere Vlaming droomt van een warme en betaalbare woning. Maar de energieprijzen blijven stijgen. De eenvoudigste manier om onze factuur onder controle te houden, is isoleren". Energiezuinig wonen en bouwen is ook een van de goedkoopste manieren om als samenleving minder energie te verbruiken. Dat helpt dan weer om onze energievoorziening veilig te stellen en om minder schadelijke CO2 uit te stoten.

Het succes van de Vlaamse dakisolatiepremie bewijst dat de overheid er met gerichte ondersteuningsmaatregelen kan voor zorgen dat de Vlaming deze beleidsdoelstellingen helpt te realiseren. We zitten op het goede spoor om onze ambitie waar te maken: alle daken isoleren tegen 2020. Om de energiepremies nog doeltreffender te maken, heeft de Vlaamse regering enkele hervormingen doorgevoerd.

De belangrijkste blikvangers in het nieuwe premiestelsel zijn dat elke Vlaming recht krijgt op dezelfde premies. Voortaan zullen de netbeheerders alle premies uitreiken en in heel Vlaanderen dezelfde premies aanbieden. Naast premies voor dakisolatie komen er ook premies voor vloer- en muurisolatie. Vanaf 1 januari 2012 komt er één premie van zes euro per vierkante meter isolatie, zowel voor dak, vloer als muur. Die premie geldt vanaf de eerste vierkante meter, waardoor voortaan ook daken van kleiner dan 40 vierkante meter in aanmerking komen voor de premie. De premie wordt anderzijds wel begrensd op 120 m².

Hoe groot het succes van de premies ook is, er zijn altijd mensen die uit de boot vallen. Zeker gezinnen in energie-armoede, die vaak noodgedwongen een energieverslindende woning huren op de private markt, hebben niet de middelen om te investeren in isolatie. Nochtans zouden zij er net het meeste baat bij hebben, want ze betalen zich blauw aan energiefacturen. De huisbaas isoleert zelf niet, omdat hij er weinig belang bij heeft omdat hij de energiefactuur niet betaalt. Minister Van den Bossche wil nu een stap verder gaan en die woningen voorzien van dakisolatie. Er is budget vrijgemaakt om jaarlijks 3.000 daken van slecht geïsoleerde huurwoningen te gaan isoleren bij de zwakste doelgroepen. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om energiescans aan te vragen.

Daarnaast worden een aantal overbodige of minder zinvolle premies afgeschaft. Luxepremies zoals die voor domotica of zonnewering vervallen. Tegelijk blijft de overheid investeren in toekomstgerichte, vernieuwende technologieën.

Dankzij een correctere inzet van de budgetten en een extra inspanning op de eigen begroting van de Vlaamse regering, zal de hervorming ervoor zorgen dat de impact op de energiefactuur van de consument kleiner wordt. Tot nog toe werden de premies grotendeels verrekend in de tarieven. Alleen de dakisolatiepremie werd door de regering betaald. Voortaan past de Vlaamse regering jaarlijks vijftig miljoen euro bij. Dat is 21 miljoen euro meer dan vorig jaar, waardoor de druk op de nettarieven voor de eerste keer wordt verlicht. Het nieuwe premiestelsel gaat in op 1 januari 2012.

"Isoleren is de kortste weg naar een betaalbare energiefactuur",weet Michèle Hostekint. "Met deze hervorming zorgen we ervoor dat de isolatiegolf in Vlaanderen blijft duren en dat ook mensen die het minder goed hebben uitzicht krijgen op een warme huiskamer".