Na de ontdekking van een gat van 564 miljoen in de begroting van 2014, is er nu ook al een tekort van minstens 275 miljoen euro op de begroting van 2015. Een hele prestatie daar de maand januari nog niet eens uit is.

Het was de SERV (de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) die de kat opnieuw de bel aanbond. In het parlement vermoedde wij als oppositie reeds enige tijd onrealistisch cijferwerk, iets wat door de Vlaamse Regering staalhard werd ontkend.

Nu een onafhankelijke instantie de proef op de som nam en dit tekort vaststelt, heb ik aangedrongen op een behandeling van dit rapport in de commissie financiën en zal eerstdaags de minister kritisch ondervragen over dit tekort en hoe we het kunnen oplossen zonder wederom het cijfermatig nattevingerwerk te verhalen op de modale Vlaming.

 

Geïnteresseerden kunnen het rapport hier nalezen.