De Vlaamse regering staat voor een moeilijke begrotingscontrole, maar weet nog niet exact hoe groot het tekort zal zijn. De bijgestelde cijfers voor economische groei en inflatie alleen zorgen voor een tekort van bijna 700 miljoen euro. Begrotingsminister Annemie Turtelboom (Open Vld) benadrukt dat het cijfer nog alle kanten op kan, omdat tal van parameters nog niet bekend zijn.

Recent stelde het Planbureau de groei- en inflatiecijfers naar beneden bij. Dat heeft gevolgen voor de Vlaamse begroting, die wellicht op zoek moet naar bijkomende middelen om het vooropgestelde evenwicht te behouden. CD&V-minister Joke Schauvliege suggereerde iets meer dan een week geleden om het evenwicht te verlaten. En minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zei maandagavond nog dat de nakende begrotingscontrole "zwaarder wordt dan verwacht".

Bourgeois noemde geen cijfer. In de begrotingscommissie van het Vlaams Parlement gaf minister Turtelboom dat wel, op vraag van oppositielid Jan Bertels (sp.a). De bijgestelde groei en inflatieverwachtingen zorgen voor een opgeteld tekort van 694 miljoen euro.

Turtelboom - en met haar de meerderheidspartijen - benadrukten dat het cijfer lang niet definitief is en er dus geen conclusies aan verbonden moeten worden. "Hier kan geen besluit uit genomen worden. Met heel veel nuance zeg ik: dit is geen afgeklopt cijfer en dus niet wat bij de begrotingscontrole gezocht moet worden." 

 

 

Bron: Belga