BRUSSEL 03/04 (BELGA) = Oppositiepartij sp.a reageert "teleurgesteld" op het Vlaamse begrotingsakkoord. Volgens Vlaams parlementslid Jan Bertels laat de regering-Bourgeois wel het 'fetisj' van het begrotingsevenwicht los, maar draaien de "gezinnen, verenigingen en gemeenten op voor de factuur". 

"De Vlaamse regering heeft de signalen vanuit het werkveld en de bevolking niet opgepikt. Na de ondoordachte besparingen op onder meer onderwijs en welzijn laat de regering misschien wel het fetisj van het evenwicht los, maar zet ze gewoon de ondoordachte maatregelen door. Opnieuw zijn het de gezinnen, verenigingen en gemeenten die opdraaien. Kijk naar de rioolfactuur en de afvalfactuur", zegt Bertels aan Belga.
     Sp.a vraagt dat de regering tijdens de paasvakantie in het parlement meer uitleg komt geven over het bereikte begrotingsakkoord. De partij heeft alvast gevraagd om de bevoegde commissie samen te roepen tijdens het paasreces.