De Vlaamse Dienst Controle Strategische Goederen heeft nog altijd geen toegang tot het Centraal Wapenregister (CWR). Minister-president Geert Bourgeois had eerder aangekondigd dat die toegang tegen februari 2018 zou geregeld zijn. In antwoord op een schriftelijke vraag van Tine Soens (sp.a) blijkt nu dat de Vlaamse controledienst nog steeds geen rechtstreekse toegang heeft. Volgens Soens kan de dienst op die manier haar werk "niet efficiënt" doen.

De gewesten zijn al sinds 2003 zelf bevoegd voor wapenhandel. Maar tot op vandaag hebben de bevoegde regionale diensten geen rechtstreekse toegang tot de databank van Belgische wapens. Die databank biedt nochtans heel wat informatie om aanvragen voor vergunningen in Vlaanderen te controleren.

De regionale diensten moeten nu nog dossier per dossier een aanvraag indienen. "Dat is omslachtig en de doorlooptijden van bepaalde aanvragen lopen soms erg op. Eigenlijk zou dit jaren geleden al in orde gebracht moeten zijn", zegt Vlaams parlementslid Tine Soens.

Het was lang onduidelijk wie op het federaal niveau verantwoordelijk was om de toegang te verlenen tot het Centraal Wapenregister. De federale politie en de overheidsdienst Justitie keken naar elkaar.

Eerder dit jaar beloofde minister-president Geert Bourgeois dat de Vlaamse controledienst tegen februari rechtstreeks toegang zou krijgen tot het CWR. Maar nu blijkt dat die toegang er toch nog niet is. Er wordt volgens Bourgeois verder gewerkt aan een oplossing. Dat de gewestelijke ambtenaren voorlopig geen toegang hebben tot het CWR beïnvloedt volgens Bourgeois "in geen enkele zin de normale werking van de dienst en de inhoudelijke verwerking van de dossiers.

Sp.a-parlementslid Tine Soens vreest echter dat de Vlaamse controle op wapenexport op die manier "nog steeds niet optimaal verloopt". "Dit soort administratieve rompslomp tussen overheidsdiensten Vlaams en federaal zorgde er in het verleden al voor dat chemische producten konden vertrekken naar Syrië zonder de juiste vergunningen. Toen wezen de overheden ook naar elkaar, in plaats van beter samen te werken."

Verscheen eerder bij Belga.