De Vlaamse Dienst Controle Strategische Goederen krijgt tegen februari rechtstreeks toegang tot het Centraal Wapenregister (CWR). Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister-president Geert Bourgeois op een schriftelijke vraag van sp.a-parlementslid Tine Soens (sp.a).

De gewesten zijn al sinds 2003 zelf bevoegd voor wapenhandel. Maar tot op vandaag hebben de bevoegde regionale diensten geen rechtstreekse toegang tot de databank van Belgische wapens. Die databank biedt nochtans heel wat informatie om aanvragen voor vergunningen in Vlaanderen te controleren. De regionale diensten moeten nu nog dossier per dossier een aanvraag indienen. "Dat is omslachtig en de doorlooptijden van bepaalde aanvragen lopen soms erg op. Eigenlijk zou dit jaren geleden al in orde gebracht moeten zijn", zegt Vlaams parlementslid Tine Soens. Het was lang onduidelijk wie op het federaal niveau verantwoordelijk was om de toegang te verlenen tot het Centraal Wapenregister. De federale politie en de overheidsdienst Justitie keken naar elkaar. Maar de kwestie wordt nu geregeld met de nakende hervorming van de wapenwet. Tegen februari zou onder meer de Vlaamse Dienst Controle Strategische Goederen rechtstreeks toegang krijgen tot het CWR, stelt minister-president Geert Bourgeois. Daarmee wordt meteen tegemoet gekomen aan een aanbeveling van het Vlaams Vredesinstituut. 

Verscheen eerder bij Belga.