Morgen stapt sp.a mee in de nationale betoging omdat de factuurregeringen in dit land keuzes maken die niet rechtvaardig zijn en niet duurzaam. “Door de harde, maar vooral eenzijdige besparingsmaatregelen van deze factuurregeringen zal de ongelijkheid alleen toenemen”, lichtte Bruno Tobback toe. “Europa heeft bewezen dat zo’n beleid ongelijkheid – en dus armoede – in de hand werkt. Dat is nefast voor de economische groei van een samenleving. Europa heeft haar fout intussen ook ingezien en geeft toe dat investeringen noodzakelijk zijn om te groeien.”

“Er moeten inspanningen gedaan worden om onze welvaart in de toekomst te garanderen. Maar alleen moet die inspanningen op een faire manier verdeeld worden. Nu is dat niet het geval. Alles komt terecht op de kap van werknemers en gezinnen. De inspanningen die deze factuurregeringen van “iedereen” vragen is verengd tot één categorie”, zegt Tobback. “Met name de mensen die werken of de mensen die al decennia hard gewerkt hebben. Zij die daarentegen geld verdienen omdat ze veel geld verdienen, worden ongemoeid gelaten.”

“Bovendien worden gezinnen dubbel bedrogen: als men meer wil vragen van hen, moet ze ook een perspectief krijgen, het perspectief dat op termijn hun inkomen zal groeien. Dat is een project dat we nergens in de regeerakkoorden terugzien. Bovendien wordt met die inspanningen slecht omgesprongen: in plaats generieke maatregelen te nemen, moet je precies lasten verlagen voor jongeren, laaggeschoolden en ouderen. Dat levert veel meer jobs op. “Met andere woorden: er is geen sprake van échte structurele hervormingen. Gezinnen zullen afzien, en dat niet eens met het vooruitzicht op een betere toekomst. Vlaamse gezinnen verdienen beter.”

Meer betalen voor minder

Vlaams fractieleider John Crombez: “Alles wordt duurder en wat krijgen Vlaamse gezinnen terug: minder. Gezinnen gaan meer betalen voor minder kwaliteitsvol onderwijs – want er wordt bespaard in de werkingsmiddelen – en bovendien verspillen we zo heel wat talent, want het wordt minder toegankelijk, waardoor minder leerlingen een diploma halen. Hetzelfde stramien van “meer voor minder” zie je terug in het openbaar vervoer en de zorgpremie die verdubbelde. Gezinnen moeten meer betalen voor een bus die minder zal rijden en krijgen geen garantie op betere zorg. Daarbovenop wordt een oudere woning aankopen en die renoveren flink duurder."

Indexsprong

Federaal fractieleider Karin Temmerman sluit daarbij aan: “De indexsprong van de federale regering zal de komende jaren 5.000 extra jobs opleveren, terwijl een échte taks-shift – door diegenen die geld met geld verdienen te laten bijdragen – 28.000 extra jobs zou opleveren. Bovendien moet iedereen langer werken – wat we niet betwisten - maar voor minder loon en minder pensioen. Door de indexsprong verliest elke gepensioneerde de komende 5 jaar één pensioenmaand. Door het afschaffen van de pensioenbonus verliest iemand die tot zijn 67e werkt 1 maand pensioen per jaar.”

Tobback: “Investeren in sociale welvaart – onderwijs, jobs, wonen, openbaar vervoer of pensioenen - kan door goed en efficiënt met de beschikbare middelen om te gaan. Door juiste, rechtvaardige en duurzame keuzes te maken. En daar waar het kan zonder in de dienstverlening voor de mensen te snijden. Door de lasten te verschuiven van mensen die geen andere keuze hebben dan elke dag vroeg op te staan om te gaan werken naar mensen die geld verdienen omdat ze veel geld hebben. Iedereen moet zijn duit in het zakje doen. Dat is pas een faire deal en zo maak je investeringen mogelijk in plaats van enkel en alleen botte besparingen die tot niets leiden.”

Betoging

“Daarom stappen wij mee in de nationale betoging van 6 november. Niet alleen omdat we verontwaardigd zijn, maar ook omdat de keuzes die gemaakt worden niet zullen opleveren. Wij stappen mee morgen, omdat gezinnen beter verdienen. We stappen zij aan zij met al die mensen die ongerust zijn.”