De Vlaamse regering heeft onlangs groen licht gegeven voor de invoering van de Vlaamse huurpremie. Dat is een financiële tegemoetkoming van 120 euro voor mensen met een zeer laag inkomen die 5 jaar of langer wachten op een sociale woning. Per kind komt daar nog eens 20 euro bij. Op die manier krijgen mensen die noodgedwongen op de krappe huurmarkt zijn aangewezen de kans om een betere woning te huren, en dat zo lang ze wachten op een sociale woning.

Betaalbaar en goed wonen zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Helaas is dat nog niet het geval. Een gemiddelde huurwoning in Vlaanderen kost al snel 500 euro. Per extra slaapkamer komt daar vijftig tot honderd euro bij. Voor mensen in de laagste inkomensgroepen, zeker als ze kinderen hebben en dus een grotere woning nodig hebben, is dat problematisch. Deze mensen dreigen in armoede te verzeilen of er nog dieper in weg te zakken.

De Vlaamse overheid probeert die woonnood en de betaalbaarheid van wonen op verschillende manieren aan te pakken. Een belangrijke piste hierbij is het stimuleren van een betaalbaar en kwalitatief aanbod op de private huurmarkt. Dat uit zich in tal van maatregelen, gericht op het bevorderen van de woonkwaliteit en de betaalbaarheid van wonen en op de versterking van de woonzekerheid van huurders. 

Om de woonkwaliteit te verbeteren heeft minister Van den Bossche onder meer gezorgd voor verscherpte controles door de Wooninspectie. Daardoor worden meer slechte woningen opgespoord en worden de eigenaars gedwongen om de gebreken te herstellen. Daarnaast heeft ze minimale energienormen ingevoerd, waardoor eigenaars geleidelijk verplicht worden om de daken van huurwoningen te isoleren. Dat zorgt voor comfortabeler woningen, maar ook voor een lagere energiefactuur.

Om de woonzekerheid te versterken, wordt momenteel gewerkt aan een uitbreiding van het model van de sociale verhuurkantoren, waarbij huurders kunnen rekenen op een degelijke woning tegen een faire prijs. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een verzekering gewaarborgd wonen voor huurders. Wat de betaalbaarheid betreft, vermijdt de invoering van de minimumlevering aardgas dat gezinnen met betalingsproblemen een hele winter zonder verwarming of warm water zouden zitten.

Met de invoering van de huurpremie wordt opnieuw een belangrijke stap gezet om huurders beter te beschermen. Concreet zullen mensen met een zeer laag inkomen (maximuminkomen van 15.830 euro plus 1.420 euro per persoon) die 5 jaar of langer kandidaat-huurder zijn voor een sociale woning een tegemoetkoming krijgen in de huurprijs. In totaal zal het gaan om 5.000 à 7.000 mensen. De toelage wordt afgestemd op de huurprijs en de gezinsgrootte en bedraagt 120 euro per gezin, maar maximaal een derde van de huurprijs.  Daarbovenop komt twintig euro per persoon ten laste. Bovendien zullen rechthebbenden automatisch worden aangeschreven en de premie krijgen van zodra ze een kopie van hun huurcontract bezorgen.

Michèle Hostekint is blij dat de huursubsidie vanaf 2012 eindelijk van start kan gaan: "De huurpremie richt zich specifiek op mensen en gezinnen met kinderen die in de meest kwetsbare woonsituatie zitten. Zeker in de onderste lagen van de private huurmarkt hebben veel gezinnen het moeilijk om het hoofd boven water  te houden. Voor hen kan deze premie echt een verschil maken".