De groenen, daartoe aangemoedigd door Al Gore en de hype die in zijn slipstream volgde, dromen van een commissie in het Vlaams Parlement die zich enkel en alleen bezighoudt met het klimaatbeleid, maar de meerderheid is niet geneigd om hun dat succesje te gunnen. Alleen wil geen enkele partij het etiket 'antiklimaat' opgeplakt krijgen.

De groenen, daartoe aangemoedigd door Al Gore en de hype die in zijn slipstream volgde, dromen van een commissie in het Vlaams Parlement die zich enkel en alleen bezighoudt met het klimaatbeleid, maar de meerderheid is niet geneigd om hun dat succesje te gunnen. Alleen wil geen enkele partij het etiket 'antiklimaat' opgeplakt krijgen.

In de commissie Energie maakte voorzitter Marc van den Abeelen (VLD) dinsdag al duidelijk dat een themacommissie er niet inzit, vandaag maakt partijgenoot Patrick Lachaert dat in de commissie Leefmilieu definitief (zo'n commissie vereist het engagement van twee bestaande commissies, vandaar). De groenen zien er een blauw complot in, maar bij de VLD wijst men sp.a met de vinger. "Onze commissievoorzitters spreken namens de meerderheid", luidt het in de wandelgangen. "Maar het was de sp.a die dwarslag." "Ach, er is maar één meerderheidspartij die milieu en klimaat zo hoog op de agenda zet, en dat zijn wij", ontkent fractieleidster Caroline Gennez. "Ons valt niets te verwijten."

VLD-fractieleidster Patricia Ceysens zegt dat haar partij het thema zeker niet uit de weg wil gaan. "Ook op een actualiteitsdebat kan elke fractie haar invalshoek op tafel leggen", zegt ze. "Maar als men echt een nieuwe commissie wil: mij niet gelaten." Bij CD&V geven ze zonder problemen toe dat ze geen heil zien in een klimaatcommissie: "Het klimaat moet in alle beleidsdomeinen aandacht krijgen, niet in één commissie", zegt fractieleider Ludwig Caluwé.

Vandaag moet in de commissie Leefmilieu het verdict vallen, maar achter de schermen hebben de fractieleiders van de meerderheid al afgesproken om het klimaatthema op 13 december af te handelen in een actualiteitsdebat. "Zo kunnen we anticiperen op de hoogmis die minister-president Leterme op 21 december plant over klimaat en duurzame economie", zegt sp.a-volksvertegenwoordiger Bart Martens. "Dan hollen we eens niet achter de feiten aan. Eer we in een nieuwe commissie een ernstig debat zouden kunnen voeren, zitten we maanden verder."